เมืองพัทยาเตรียมประชาพิจารณ์ชาวบ้าน 13 พ.ค.นี้ หลังประชาชน ไม่เอาขยะเข้าชัยพฤกษ์ ขณะที่จะกลับไปใช้จุดพักซอย 3 ยังไม่ชัดเจน

0
120

เมื่อ 10 พฤษภาคม 61 ที่ ห้องประชุม ทัพพระยา พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายอภิชาต วีระปาล รองนายกเมืองพัทยา ท่ามกลางผู้นำชุมชนในพื้นที่  เดินทางเข้าร่วมประชุม

จากปัญหาการจัดการขยะสะสม ที่สถานีขนถ่ายขยะเมืองพัทยา บริเวณสุขุมวิทพัทยาซอย 3 เป็นปัญหาเรื้อรังมานานกว่า 2 ปี โดยชาวบ้าน ชุมชนกระทิงราย และชุมชนบ้านโรงขีด ได้รับความเดือดร้องจากปัญหากลิ่น และมลภาวะโดยรอบ มาตั้งแต่ปลาย ปี 59 ส่งผลให้ประธานชุมชน ต้องออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ กระทั่งเข้าสู่ยุคการบริหารยุคปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาเมืองพัทยา ก็ได้มีการหาแนวทางออกในหลายรูปแบบ แต่ก็ติดที่วิธีการไปขัดต่อกฎหมาย และล่าสุดสภาเมืองพัทยา ก็ได้มีแนวคิดที่จะใช้พื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับสนามกีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออก มาใช้เป็นจุดขนถ่ายขยะแทนจุดเดิมได้หรือไม่ ขณะที่ผู้บริหารเมืองพัทยา ก็ยังมืดแปดด้าน จึงจำเป็นต้องใช้จุดขนถ่ายเดิมไปก่อน ส่งผลให้ต้องมีการเรียกผู้นำชุมชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้ามาฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อหาทางออกให้ได้โดยเร็ว ก่อนที่สัญญาปัจจุบันที่ได้มีการต่อไว้กับเอกชน จะหมดลงในอีก 60 วันต่อจากนี้

ซึ่งประเด็นของการกลับมาใช้สถานีขนถ่ายขยะเมืองพัทยา บริเวณสุขุมวิทพัทยาซอย 3 ทางประธานชุมชนฯ ได้เขียนข้อเรียกร้องจำนวน 8 ข้อ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำๆ หากเมืองพัทยาสามารถดำเนินการได้ตามนี้อาจโน้มน้าวใจชาวบ้านให้กลับมาให้ความไว้วางใจได้ ได้แก่ 1.ขยะต้องไม่มีการตกค้างอยู่ภายในสถานี 2.น้ำเสียจากขยะ และน้ำชำระล้านอุปกรณ์ในการเก็บขนขยะต้องผ่านการบำบัด 3.ต้องมีการอบรมพนักงานด้านการจราจร ในส่วนของการขับรถเข้า-ออกสถานี 4.เมื่อประชาชนร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับข้อบกพร่องของสถานีเมืองพัทยาต้องแก้ไขให้โดยเร็ว 5.ต้องรักษาความสะอาดถนน และพื้นที่อาคารสถานีเสมอ 6.ต้องมีการจัดตั้งกองทุนเยี่ยวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานีจำนวน 5 ล้านบาท 7.ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมจำนวน 10 คนจากประชาชนในการตรวจสอบสถานีเป็นระยะ และ8.ต้องมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ระบุว่า  ได้มีการแก้ไขในเรื่องของโรงพักขยะซอย 3 มาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเสนอญัตติต่อสภาเมืองพัทยาไปถึง 4 ครั้ง  แต่ญัตติทั้งหมดถูกถอนการพิจารณา ด้วยสภามีมติให้กลับไปพิจารณาใหม่  เนื่องด้วยงบประมาณที่ใช้จ่ายไปกับการแก้ไขปัญหานั้นสูงเกินไป  จึงต้องกลับมาทบทวนในการใช้โรงพักขยะ ซอย 3 อีกครั้ง แม้ว่าความตั้งใจเดิมของคณะผู้บริหารจะยุติการใช้โรงพักขยะดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเห็นใจประชาชนที่ทนทุกข์มานาน  แต่ระยะเวลาปัจจุบันที่กระชั้นชิด  ส่งผลให้ จำเป็นต้องตัดสินใจยังคงใช้โรงพักขยะแห่งนี้ต่อไป  โดยในสัญญาใหม่ ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า รถเก็บขนขยะจะต้องเป็นรถใหม่ และเรายังได้มีแนวทางในการปรับปรุง และแก้ไขสถานีขนถ่ายเดิม  ให้อุปกรณ์ และผิวถนนภายในให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน รวมทั้งมีการสร้างระบบรางระบายน้ำภายในใหม่ เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากขยะ และน้ำชำระล้างต่างๆ ไหลไปรวมกันในบ่อพัก เพื่อรอการบำบัดต่อไป

นายบุญมา ฝังรักษ์ ผู้นำชุมชนบ้านโรงไม้ขีด เผยว่า ตนเองไม่สามารถตัดสินใจอะไรแทนชาวบ้านได้ แต่ก็ได้พยายามปกป้องสิทธิ์ของชาวบ้าน ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด จึงได้เขียนข้อเรียกร้องทั้ง 8 ข้อขึ้นมา เพื่อให้เมืองพัทยาพิจารณาการการปฏิบัติตาม อันเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำ และยังเป็นมาตรการที่สร้างความพึงพอใจให้ชาวบ้านได้  หากเมืองพัทยารับปากว่าจะทำได้ ซึ่งตนเองขอแนะนำให้เมืองพัทยาดำเนินการทำประชาพิจารณ์อีกครั้งหนึ่งจะดีกว่า ตนเองยินดีสนับสนุนเป็นตัวกลาง ประสานให้เมืองพัทยา และชาวบ้านมาหารือกัน เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด และเกิดพึงพอใจทั้งสองฝ่าย

อย่างไรก็ตามในที่ประชุม ได้มีการหารือร่วมกันอย่างเข้มข้นในการหาทางออกที่ดีที่สุด ซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้นำชุมชนคัดค้านอย่างหนักแน่น ไม่ให้มีการใช้พื้นที่บางส่วนของสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ เป็นจุดขนถ่ายขยะ ส่วนด้านโรงพักขยะซอย 3 เอง ก็ยังไม่ได้มีการฟันธงว่าจะให้มีการใช้สถานีขนถ่ายเดิมต่อไป เมืองพัทยาจึงจำเป็นต้องเร่งทำประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนทุกคน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 โดยกำหนดให้วันที่ 13 พฤษภาคมนี้ เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 1 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาฟังแนวทางการแก้ไขของเมืองพัทยา และแสดงความคิดเห็นในการสนับสนุนให้ใช้สถานีขนถ่ายขยะ ภายในสุขุมวิทพัทยาซอย 3 หรือไม่ เพื่อนำความเห็นของประชาชนประกอบเสนอต่อสภาเมืองพัทยาให้มีการพิจารณาเห็นชอบ ให้เมืองพัทยาดำเนินการออกประมูลงานเก็บขน และกำจัดขยะ ให้ทันกับเวลาสัญญาจ้างที่เหลืออยู่เพียงสองเดือนต่อไป.