เมืองพัทยาเตรียมก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น ตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือ พร้อมปรับปรุงตลาดโฉมใหม่

เมื่อ 28 สิงหาคม 63 ที่ ห้องประชุมมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุม รับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาออกแบบพัฒนา เพื่อการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝาก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมี รองนายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังฯ เป็นจำนวนมาก น​


โดยผลจากการประชุมในครั้งนี้ เมืองพัทยาจะนำเสนอตามขั้นตอนเพื่อพิจารณา  โดยในเบื้องต้นเสียงส่วนมากของประชาชนที่ส่งตัวแทนจาก 42 ชุมชน มาร่วมรับฟังความคิดเห็น ส่วนมากกว่า 90 % เห็นด้วยในการจัดสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น ตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจอดรถ แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา โดยเฉพาะวันหยุดเสาร-อาทิตย์ จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาเลือกซื้ออาหารทะเลมารับประทาน บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์ แต่ประสบปัญหาที่จอดไม่เพียงพอต้ องวนหลายรอบกว่าจะหาที่จอดได้

ทั้งนี้หากดำเนินโครงการอาคารจอดรถ จะสามารถรองรับรถได้จำนวน 300 กว่าคัน จากเดิมได้ประมาณ 100 กว่าคัน ด้วยงบอุดหนุนจำนวน 90 ล้านบาท  เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 178 งาน ซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี 63 –64 โดยน่าจะมีการเริ่มก่อสร้างภายในปีนี้ พร้อมเตรียมพัฒนาปรับปรุงตลาดโฉมใหม่ให้ทันสมัย โดยจะมีการปรับปรุงตลาดลานโพธิ์เดิม ให้เป็นตลาดมาตรฐานในอนาคต จำหน่ายสินค้าของฝาก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกนักเที่ยว ต่อยอดผลประโยชน์คนในพื้นที่ ให้มีรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่น.