เมืองพัทยาเชิญเยาวชน ร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ ในเทศกาลลอยกระทง

0
156

เมื่อ 17 ตุลาคม 63  นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2563 โดยมี ไลออนอารีย์รัชฎ์ ศิริสังวรณ์ นายกสโมสรไลออนส์ พัทยาตากสิน กล่าวรายงาน มี นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์เกตุ ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา นายบรรจง บัญฑูรประยุกต์ อดีตผู้ว่าสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ซี พร้อมสมาชิกไลออน พัทยาตากสิน ภาค 310 ซี และแขกผู้เกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา


โดยสโมสรไลออนส์พัทยาตากสิน ภาค 310 ซี ประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 พัทยา และกลุ่มเด็กบูรพาคิดส์ กำหนดจัดงานประกวดหนูน้อยนพมาศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 63 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยโดยเปิดเวทีเพื่อส่งเสริมให้แก่เยาวชนได้กล้าแสดงความสามารถ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ให้คงอยู่ต่อไป

สำหรับการประกวดแบ่งประเภทเป็น 2 รุ่น ได้แก่ ประเภทรุ่น อายุ 5 – 8 ปี , ประเภทรุ่น อายุ 9 – 12 ปี ในวันที่ 31 ตุลาคม 63 ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ ขอเชิญหนูน้อยที่สนใจ เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ ครั้งที่ 1 เพื่อชิงเงินและถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 พัทยา.