เมืองพัทยาเข้ม ส่งทีมเทศกิจคัดกรองพ่อค้า แม่ค้า และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาดลานโพธิ์นาเกลือ

เมื่อ 4 เมษายน 63    ที่ บริเวณตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ   กำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจกว่า 10 นาย  ได้ตั้งจุกคัดกรอง พ่อค้าแม่ค้า  และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการที่ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ   ซึ่งถือเป็นนโยบายเข้มข้นที่เมืองพัทยา  ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   ซึ่งพื้นที่ตลาด ก็ถือว่าเป็นพื้นที่มีความเสี่ยงสูงเพราะมีความแออัด   เนื่องจากมีพี่น้องประชาชนเดินทางไปซื้ออาหารสด   และอาจจะเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อได้

ทั้งนี้ทางเมืองพัทยา ได้ดำเนินการสั่งการในส่วนของเจ้หาน้าที่เทศกิจ  ตั้งจุดคัดกรองผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ   โดยได้มีการตั้งจุดคัดกรองทางเข้า 2 ทาง  ทางแรกเป็นทางรถเข้า  ส่วนอีกทางหนึ่งเป็นทางเข้าคัดกรองเฉพาะคนเดิน    โดยผู้ที่สามารถเข้าตลาดได้จะต้องผ่านการคดกรอง  โดยผู้ที่ขับรถมาจะต้องลดกระจกลงพร้อมให้เจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิ   และอุณหูภมิต้องไม่เกิน 37.5 องศา  จากนั้นบริการแอลกอฮอล์ลเจลล้างมือโดยจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการในตลาด ได้เริ่มเป็นวันที่สอง  และจะมีเรื่อยไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น   เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น. เป็นต้นไป    โดยพบว่าบรรยากาศในการคัดกรองผู้มาใช้บริการตลาด พบว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน   ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชาวต่างชาติมาใช้บริการ  ก็พบว่าให้ความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นอย่างดีเช่นกัน.

Loading…