เมืองพัทยาอบรมผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกี สร้างความตระหนัก ไม่เอารักเอาเปรียบนักท่องเที่ยว

0
303
เมืองพัทยา จัดอบรมสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการเรือเจ๊ทสกี ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ไม่เรียกเก็บค่าบริการ และค่าเสียหายสูงเกินความเป็นจริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
เมืองพัทยา จัดอบรมสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการเรือเจ๊ทสกี ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ไม่เรียกเก็บค่าบริการ และค่าเสียหายสูงเกินความเป็นจริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว

เมื่อ 22 ธันวาคม 60 ณ ห้องทัพพระยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมี พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมฯ

ทั้งนี้เมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักมากมายสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวสถานบันเทิงมากมาย โดยเฉพาะมักจะนิยมมาพักผ่อนเล่นกีฬาทางน้ำ และหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแพร่หลายคือการขับขี่เรือเจ็ตสกีท่องเที่ยว ชมพื้นที่ทางทะเลของเมืองพัทยา ซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดปัญหานักท่องเที่ยวเช่าเรือเจ็ตสกีไปขับ แล้วเกิดเหตุเฉี่ยวชนกับเรือเจ็ทสกีด้วยกันเอง หรือไปเชี่ยวชนกับเรือสปีดโบ๊ทต่างๆบ่อยครั้ง เรือได้รับความเสียหาย นักท่องเที่ยวต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้ประกอบการ บางรายมีการร้องเรียนว่าถูกเรียกในราคาที่แพงเกินความเป็นจริง นักท่องเที่ยวเกิดความกลัวจึงยอมจ่าย

แต่ภายหลังได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้จึงได้จัดทำอบรมผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว   สร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการเรือเจ๊ทสกีไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวไม่เรียกเก็บค่าบริการและค่าเสียหายสูงเกินความเป็นจริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว หันหลับมาให้บริการอย่างต่อเนื่อง เกิดรายได้กระจายสู่ท้องถื่นอย่างยั่งยืน และให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี มีใจให้บริการที่ดีอย่างเป็นธรรม ช่วยกันสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาไปในทางที่ดี  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา สถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา และสำนักงานสาธารณสุข เมืองพัทยา โดยหวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีต่อไป.