เมืองพัทยาห่วงใยใส่ใจประชาชน ลงพื้นที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ

0
61

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 61 ที่ ถนนคนเดิน วอล์คกิ้งสตรีท นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมลงพื้นที่ และมอบบัตรประจำตัวประชาชน ในโครงการทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในเขตเมืองพัทยา จัดโดย สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา ซึ่งมี นายดิเรก อินทร์ชม ที่ปรึกษาฝ่ายการปกครอง และรักษาความสงบเรียบร้อย นายธีระศักดิ์ จตุพงศ์ นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา นายสุรพงษ์ ถนอมวงศ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน จัดชุดหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่เป็นกรณีพิเศษ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ด้วยฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา จัดโครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในเขตเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา โดยในครั้งนี้ได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในเขตเมืองพัทยา จำนวน 4 ราย คือนายปรีชา เทพรังษี อายุ 57 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรงทั้งสองข้างและ ทำบัตรกรณีบัตรหาย  นายโกมิน พิมลศรี อายุ 30 ปี เป็นผู้ป่วยแขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง ทำบัตรกรณีบัตรหมดอายุ  นายมลิ เครือคูณ อายุ 83 ปี ปี ผู้ป่วยติดเตียง ทำบัตรกรณีบัตรหาย  และนางปาระวี คงมี อายุ 54 ปี ผู้ป่วยติดเตียง ทำบัตรกรณีบัตรหาย

ทั้งนี้หากมีผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถมาทำบัตรประจำตัวประชาชนได้เอง และประสงค์ต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชน สามารถแจ้งได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและบัตร เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038-253133 หรือที่ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง.