เมืองพัทยาหารือแนวทางกำจัดปัญหาขยะติดเชื้อ จากโรงพยาบาลเมืองพัทยา

0
309
พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการ การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อหารือแนวทางกำจัดปัญหาขยะติดเชื้อโรงพยาบาลเมืองพัทยา ในการขนถ่ายขยะติดเชื้อ ไปกำจัดที่เตาเผาต่างๆ ตามพื้นที่ใกล้เคียง
พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการ การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อหารือแนวทางกำจัดปัญหาขยะติดเชื้อโรงพยาบาลเมืองพัทยา ในการขนถ่ายขยะติดเชื้อ ไปกำจัดที่เตาเผาต่างๆ ตามพื้นที่ใกล้เคียง

เมื่อ 11 เมษายน 61 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตรีภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการ การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการรักษาความสะอาด และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนาย ชาคร กัญจนวัตตะ นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมพิจารณา เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปี 2561 ซึ่งมีนางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายธรรมนูญ หินคำ นิติกรชำนาญการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ที่ผ่านมา โรงกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อเมืองพัทยา ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีปัญหาขยะติดเชื้อตกค้าง ซึ่งทั้งหมดเป็นขยะติดเชื้อ ที่ขนถ่ายมาจากโรงพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ ในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี สร้างความเดือดร้อน ส่งกลิ่นเหม็น และยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

โดยในที่ประชุม  มีการหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ และการบริหารจัดการ ขนถ่ายขยะติดเชื้อ ไปกำจัดที่เตาเผาต่างๆ ตามพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ เตาเผา อบจ.นนทบุรี เตาเผาจังหวัดนครสวรรค์ และเตาเผาในจังหวัดระยอง   และในที่ประชุมมีมิติให้ศึกษาข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับอัตราค่าขยะ พร้อมทั้งหาบริษัทผู้รับจ้างที่มีคุณภาพ เข้ามาดำเนินการขนถ่ายขยะติดเชื้อ ไปเตาเผาขยะตามจุดต่างๆ เพื่อเร่งดำเนินการปัญหาแก้ไขขยะติดติดเชื้อให้หมดโดยเร็ว  และนอกจากนี้คณะผู้บริหารเมืองพัทยา ยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะอย่างต่อเนื่อง.

ขยะติดเชื้อโรงพยาบาลเมืองพัทยา
ขยะติดเชื้อโรงพยาบาลเมืองพัทยา