เมืองพัทยาวางท่อ เเละตั้งเครื่องสูบนํ้าป้องกันนํ้าท่วม ถนนสุขุมวิทพัทยาใต้

เมื่อ 3 กรกฎาคม 62 ที่ บริเวณถนนสุขุมวิท พัทยาใต้ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ได้ดำเนินโครงการตามนโยบายของคณะผู้บริหารเมืองพัทยา โดยวางท่อเเละตั้งเครื่องสูบนํ้า เพื่อป้องกันนํ้าท่วมขัง บริเวณถนนสุขุมวิท พัทยาใต้ เพื่อป้องกันนํ้าท่วมขังบนท้องถนน เวลามีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน

โครงการนี้ถือเป็นโครงการเร่งด่วน ที่ได้วางแผนเพื่อช่วยระบายนํ้าจากถนนสุขุมวิท ระบายไปสู่ท่อระบายนํ้าพัทยาใต้ลงสู่ทะเล ส่วนเครื่องสูบนํ้าจะติดตั้งไว้ตลอดเวลา เเละพร้อมใช้งาน เมื่อมีปริมาณฝนตกหนักก็จะทำการส่งเจ้าหน้าที่สำนักการช่างฯ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา เข้าดำเนินการติดเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขัง บนถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน.