เมืองพัทยาลงพื้นที่ ปชส.ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สวมหน้ากากอนามัย พร้อมจัดระเบียบเว้นระยะห่าง

0
95

เมื่อ 25 มีนาคม 63  เวลา 11.30 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สวมหน้ากากอนามัย พร้อมจัดระเบียบเว้นระยะห่าง ระหว่างรอเข้ารับใช้บริการติดต่อเรื่องบัตรโดยสารของบริษัทการบินไทย สำนักงานพัทยา ซึ่งมี ร.ต.อ.หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค รักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชาสัมพันธ์ สร้างการตระหนักรู้ให้กับนักท่องเที่ยวฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19.