เมืองพัทยาลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังตลาดน้ำ 4 ภาค

0
134

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 25 ตุลาคม 61 นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายสกล ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา นายวิชัย ธเนศานุรักษ์ ผู้จัดการทั่วไปตลาดน้ำสี่ภาค นายวรชัย ฉิมวิลัยทรัพย์ ตัวแทนชาวบ้าน หมู่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยหมู่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ ที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่ผ่านมา

โดยเมืองพัทยาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนชาวบ้านหมู่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ หลังตลาดน้ำ 4 ภาค ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง ที่เกิดจากฝนตกหนักหลายวันที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยการนำเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากตลาดน้ำสี่ภาคเปิดทางระบายน้ำที่ท่วมขัง ส่งผลให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเมืองพัทยาพร้อมด้วยผู้แทนตลาดน้ำ 4 ภาค ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ น้ำท่วม แก่ประชาชนที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 20 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน ตามนโยบาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี.