เมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย หลังออกกฎจัดระเบียบร่มเตียงชายหาด

0
272
.(ขวา) พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา  (กลาง)นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ รองประธานศูนย์ยุติธรรมเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ ความความเรียบร้อยหลังออกกฎจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดเมืองพัทยา อย่างจริงจัง
.(ขวา) พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา (กลาง)นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ รองประธานศูนย์ยุติธรรมเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ ความความเรียบร้อยหลังออกกฎจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดเมืองพัทยา อย่างจริงจัง

เมื่อ 6 กรกฎาคม 60 ที่ บริเวณชายหาดจอมเทียน (เขตปลอดภัย) พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ รองประธานศูนย์ยุติธรรมเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ ความความเรียบร้อย หลังออกกฎจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดเมืองพัทยาอย่างจริงจัง พร้อมทั้งดูรูปแบบโครงการในอนาคต ที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยน ขนาด สี ของร่มเตียงชายหาดพัทยา – จอมเทียน และลักษณะการกางเตียงผ้าใบให้เป็นในทิศทางเดียวกัน โดยมติในประชุมและนโยบายของคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดร่มเตียง กำหนดให้มีล็อคขนาด 9×7 และสามารถวางเตียงได้ 24 ตัว ร่มมีขนาด 18 ก้าน มีความกว้างของร่มเตียงขนาด 80 นิ้ว สามารถกางร่มได้ 25 คัน โดยกางให้มีระยะห่างตามความเหมาะสม โดยเน้นให้ โปร่ง โล่ง สบาย

เจ้าหน้าที่ได้กำหนดให้มีล็อคขนาด 9×7 และสามารถวางเตียงได้ 24 ตัว ร่มมีขนาด 18 ก้าน มีความกว้างของร่มเตียงขนาด 80 นิ้ว สามารถกางร่มได้ 25 คัน โดยกางให้มีระยะห่างตามความเหมาะสม โดยเน้นให้ โปร่ง โล่ง สบาย
เจ้าหน้าที่ได้กำหนดให้มีล็อคขนาด 9×7 และสามารถวางเตียงได้ 24 ตัว ร่มมีขนาด 18 ก้าน มีความกว้างของร่มเตียงขนาด 80 นิ้ว สามารถกางร่มได้ 25 คัน โดยกางให้มีระยะห่างตามความเหมาะสม โดยเน้นให้ โปร่ง โล่ง สบาย

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทางด้าน นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ รองประธานศูนย์ยุติธรรมเมืองพัทยาได้นำเสนอลักษณะการร่มเตียง ต่อ คณะผู้บริหารเมืองพัทยา และบริษัทผู้สนับสนุน หากกางร่มให้ชิดติดกันสามารถช่วยบดบังแสงแดดได้ดี และลดการเสี่ยงอันตรายเมื่อมีลมแรงๆ โดยกางร่มให้มากกว่า 25 – 30 คัน และกางให้เรียงเป็นแนวของเตียงที่กางตามกำหนดไว้ และพร้อมจะอธิบายชี้แจงให้ผู้ประกอบการร่มเตียงให้การสนับสนุนจำนวนร่มที่เกินตามจำนวนกำหนดไว้

และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบความเป็นไปได้ของลักษณะการกางร่มเตียงครั้งนี้ ต้องนำเรื่องเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดร่มเตียง เพื่อพิจารณารูปแบบอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้ชายหาดหลังพลิกทรายให้สะอาดสวยงาม ประกอบด้วยสีสันของร่มเตียงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทุกชายหาด ทั้งชายหาดพัทยา จอมเทียนและเกาะล้าน โดยการร่วมกันบรูณาการและยกระดับชายหาดให้มีสวยงาม มีสีสันสะอาดตา มีชายหาดที่ขาว น้ำทะเลที่ใส สวยงามตามธรรมชาติต่อไป.