เมืองพัทยารวมพลังเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังการค้าบริการทางเพศ ครั้งที่ 2

0
269
พลตำรวจตรีพินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา เป็นประธานเสวนารวมพลังเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังการค้า บริการทางเพศ
พลตำรวจตรีพินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา เป็นประธานเสวนารวมพลังเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังการค้า บริการทางเพศ

เมื่อ 21 มิถุนายน 60 ณ โรงแรมพรีมา วิลล่า พัทยา พลตำรวจตรีพินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา เข้าร่วมเสวนากับผู้นำหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการรวมพลังเพื่อเฝ้าระวังการค้าบริการทางเพศ ครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 -22 มิถุนายน 60 โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำโดยนายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีฯ ร่วมกับนางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี

ซึ่งที่ผ่านมา การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการ ที่มีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่สร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการ รวมของประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศปีละหลายแสนล้านบาท  นอกจากนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านจําหน่ายของที่ระลึก การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งการท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) และยังมีธุรกิจ การท่องเที่ยวอีกรูปแบบที่แฝงตัวมาในคราบของนักท่องเที่ยว เพื่อซื้อบริการทางเพศทั้งเด็กหรือโสเภณี ทำให้ภาพพจน์ ของประเทศไทยติดลบในสายตาของนานาชาติ

ภายในงานเสวนา มีการอภิปรายในหัวข้อ “ทำอย่างไรปัญหาการขายบริการทางเพศจะลดลง” พร้อมด้วยนางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้ให้ความรู้ด้านมาตรการควบคุมโรคที่เกิดจากการค้าบริการทางเพศของเมืองพัทยา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานจากจังหวัดในเขตภาคตะวันออก อาทิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานแรงงานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา เพื่อเน้นการเฝ้าระวังการค้าประเวณีและร่วมมือในการลดการขายบริการทางเพศให้น้อยลงจนหมดไปให้จงได้