เมืองพัทยาพร้อมปลุกใจชาวเมือง สนับสนุนกฎหมายใหม่ “ชายหาดไร้ควันบุหรี่”

0
343
.(ขวา) นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย นางสุภาภรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข (กลาง) และ นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอดหาดจอมเทียน (ซ้าย) ปลุกใจชาวเมืองสนับสนุนกฎหมายใหม่ ชายหาดไร้ควันบุหรี่
.(ขวา) นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย นางสุภาภรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข (กลาง) และ นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอดหาดจอมเทียน (ซ้าย) ปลุกใจชาวเมืองสนับสนุนกฎหมายใหม่ ชายหาดไร้ควันบุหรี่

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 60 ที ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย นางสุภาภรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอดหาดจอมเทียน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรคฯ สำนักสิ่งแวดล้อม ฝ่ายเทศกิจ/ฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักปลัด สำนักการช่าง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว และตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งหารือรูปแบบการจัดสถานที่ Smoking Zone ในอนาคต ซึ่งอยู่ระหว่างหารือเรื่องสถานที่ และแนวทางการประชาสัมพันธ์การงดสูบบุหรี่ตามแนวชายหาด อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคามเป็นระเบียบทิศทางเดียวกัน

มพย.วางรูปแบบการจัดสถานที่ Smoking Zone ในอนาคต ซึ่งอยู่ระหว่างหารือเรื่องสถานที่ และแนวทางการประชาสัมพันธ์การงดสูบบุหรี่ตามแนวชายหาด อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคามเป็นระเบียบทิศทางเดียวกัน
มพย.วางรูปแบบการจัดสถานที่ Smoking Zone ในอนาคต ซึ่งอยู่ระหว่างหารือเรื่องสถานที่ และแนวทางการประชาสัมพันธ์การงดสูบบุหรี่ตามแนวชายหาด อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคามเป็นระเบียบทิศทางเดียวกัน

สืบเนื่องจากที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ไม่สูบบุหรี่ และลดปริมาณขยะ ลดการถูกทำลายของธรรมชาติ โดยออกคำสั่งคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งกำหนดให้ชายหาดนำร่อง 24 ชายหาด เป็นชายหาดปลอดบุหรี่ โดยรวมถึงชายหาดพัทยา และชายหาดจอมเทียน โดยเมืองพัทยาได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับอีก 15 จังหวัด นำร่อง 24 หาด เป็นชายหาดปลอดบุหรี่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้านการป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภัยสุขภาพจากบุหรี่บริเวณพื้นที่ชายหาด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในการนี้ เมืองพัทยา โดยฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข จึงกำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ และอบรมแกนนำจิตอาสาชายหาดสดใสไร้ควันบุหรี่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและทำความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการชายหาด เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้พื้นที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ โดยสามารถกำหนดให้มีเขตสูบบุหรี่ได้ตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการสูบบุหรี่ในเขตที่กำหนด ทิ้งขยะก้นกรองบุหรี่ในที่ที่จัดไว้ ลดผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลรอบข้างซึ่งไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันพิษจากการสูบบุหรี่ ก่อให้เกิดโรคและปัญหาสุขภาพได้.