เมืองพัทยาประชุมเตรียมจัดงานวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี

0
299
นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี.
นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี.

เมื่อ 4 สิงหาคม 60 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในการประชุมการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหามหราชินี” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบ 85 พรรษา โดยมี นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อชี้แจงและซักซ้อมแนวทางในการเตรียมความพร้อมการจัดงาน

โดยทางด้านเมืองพัทยาร่วมทุกภาคส่วน หารือการเตรียมความพร้อมการจัด พิธีวางพานพุ่มดอกมะลิ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 60 “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี” ณ บริเวณ ลานด้านหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช (ศาลาว่าการเมืองพัทยา) ตั้งแต่เวลา 17.00น.เป็นต้นไป

นายคมกริช นิราพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เนื่องจากอยู่ในช่วงระยะเวลาไว้ทุกข์ และเมืองพัทยายังไม่รับหนังสือสั่งการให้ดำเนินการในเรื่องของการจัดงานดังกล่าว เมืองพัทยาจึงได้ขอประกาศงดการจัดงานฯ และหากเมืองพัทยาได้รับหนังสือตอบรับจากส่วนกลางมีกำหนดให้จัดงานตามปกติ เมืองพัทยาจะดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนดไว้ข้างต้น.