เมืองพัทยาประชุมประเมินสถานการณ์การระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

0
89

เมื่อ 21 สิงหาคม 63 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมประชุมหารือประเมินสถานการณ์การระบายน้ำในเมืองพัทยา โดยมี นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมฯ


ทั้งนี้เนื่องจาก พายุโซนร้อน “ฮีโกส” ศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ทำให้ล่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้พื้นที่บริเวณภาคตะวันออก มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยา ปริมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่

นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยากล่าวว่าเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนตกหนัก ในวันนี้คณะทำงานจึงได้ระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งติดตามผลจากโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝน ถนนสว่างฟ้า ในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง พัฒนาระบบให้ดีขึ้น โดยจะมีการเพิ่มการการขุดลอกท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือภาคเอกชนขยายปากคลองบริเวณพื้นที่รุกล้ำ เพื่อผลักดันและเร่งระบายน้ำให้รวดเร็วมากขึ้น เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน.