เมืองพัทยาประชุมคณะทำงานควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19

0
165

เมื่อ 5 สิงหาคม 64 นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานประชุมคณะทำงานควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมี เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 64 ที่ผ่านมา​ นายสนธยา​ คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มีการประชุมหารือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์โควิด -19 ของเมืองพัทยา ในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากจากการตรวจเชิงรุก และกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางให้ใช้การตรวจแบบ ATK (Antigen Test Kit) เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 เบื้องต้น หากผล ATK เป็นบวก เรียกว่า “ผู้เข้าข่ายติดเชื้อ” probable cases สามารถรับยาและเข้ารับการรักษา แบบ Home and community isolation ได้ทันที เนื่องจากมีปัญหาการเข้าถึงการรักษา ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบการรักษาล่าช้า



จึงได้มอบหมายให้ตั้งศูนย์ CENTER COVID-19 PATTAYA (Hot line 1337) ขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ส่งต่อ ประสานงานให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตมืองพัทยาได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที โดยอาศัยคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเมืองพัทยา (ศปก.เมืองพัทยา) ที่ 1/2564 แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ศูนย์ประสานงานและเลขานุการ โดยวันนี้จึงได้มีการประชุมหารือ เพื่อเสนอข้อคิดเห็น และกระบวนการแนวทางบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อไป.