เมืองพัทยาถกคณะกรรมการการท่องเที่ยวฯ สรุปผลการจัดโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือ เป็นแห่ลงท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปีที่ 9

0
141
เมืองพัทยาถกคณะกรรมการการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม  สรุปผลการจัดโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือ เป็นแห่ลงท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปีที่ 9  ขณะที่ตัวแทนชุมชนถามกลับถึงรายได้ 27 ล้านบาท หายไปไหน
เมืองพัทยาถกคณะกรรมการการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม สรุปผลการจัดโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือ เป็นแห่ลงท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปีที่ 9 ขณะที่ตัวแทนชุมชนถามกลับถึงรายได้ 27 ล้านบาท หายไปไหน

เมื่อ 4 กรกฎาคม 61 ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี คณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เมืองพัทยา ได้จัดการประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปีที่ 9 หลังจากได้ดำเนินการจัดงานเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งกลายเป็นงานที่คนทั่วไปรู้จัก ในชื่อชงานเดินกิน ถิ่นนาเกลือ ที่เมืองพัทยาหวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ สำหรับการจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ที่ผ่านมา หรือโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปีที่ 9 ได้ดำเนินการจัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์  61 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 16 วัน ใน 8 สัปดาห์  ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่แยกนาเกลือไปทางสะพานยาวรวมระยะทาง 800 เมตร โดยเปิดให้ประชาชนคนท้องถิ่นที่สนใจ ได้มาออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่มีคุณภาพ และเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนาเกลือรวมทั้งสิ้น 182 บูท และมีจุดรับประทานอาหารรวม 3 จุด ที่สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้มากถึง 264 ที่นั่ง รวมมีงเนหมุนเวียนจากการจัดงานตลอดทั้งกิจกรรมรวมประมาณ 27 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมงาน จะเป็นกลุ่มคนไทยเป็นส่วนใหญ่ และมีชาวต่างชาติบ้างเล็กน้อย  โดยในส่วนของปัญหาที่พบ คือเรื่องการจัดระเบียบการจราจร การประชาสัมพันธ์การจัดงานที่ไม่ทั่วถึง รวมถึงการดำเนินการจัดเก็บขยะที่ล่าช้า เนื่องจากปริมาณขยะไม่สัมพันธ์กันกับการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่  จึงเห็นควรให้มีการวางแผน หาแนวทางร่วมกันเพื่อมห้การจัดงานในปีที่ 10 ให้เกิดความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการประชาคมสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้าน ในการจัดงานดังกล่าวในวันที่ 3 สิงหาคม  61 นี้ที่มูลนิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน นาเกลือ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

ในส่วนของตัวแทนชุมชนนาเกลือ ได้กล่าวให้ข้อมูลด้วยว่า การจัดงานที่ผ่านมา เจ้าของล็อกมีการปล่อยเช่าต่อให้พ่อค้าแม่ค้ารายอื่นมาจำหน่ายสินค้าแทน ซึ่งทำให้อัตลักษณ์ของชุมชนนาเกลือหายไป และจากการจัดงานที่ผ่านมา อยากทราบว่ารายได้ทั้งหมดไปอยู่ที่ไหน กิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตได้อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้อยากให้คณะกรรมการ มีการจัดทำข้อมูลเพื่อสำรวจเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อภาพรวมของการจัดกิจกรรมที่ตรงต่อวัตถุประสงค์ เพื่อเมืองพัทยาอย่างแท้จริงต่อไปด้วยเช่นกัน.