เมืองพัทยาต้อนรับคณะดูงาน จากวิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 110

0
292
นายสุรศักดิ์ จันทรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมืองพัทยา ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 110 จำนวน 149 นาย
นายสุรศักดิ์ จันทรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมืองพัทยา ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 110 จำนวน 149 นาย

เมื่อ 27 กรกฎาคม 60 ที่ห้องตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสุรศักดิ์ จันทรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 110 นำโดย พ.ต.อ.คมจักร วรดามิน ผู้กำกับการฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วิทยาลัยการตำรวจ ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรผู้กำกับการรุ่น 110 นำคณะนักศึกษา จำนวน 149 นาย เข้าเยี่ยมชมการบริหารงานเมืองพัทยา

การเข้าศึกษางานครั้งนี้ เนื่องด้วยเมืองพัทยา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 110 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงกำหนดเข้าเยี่ยมชมภารกิจ การบริหารจัดการ ภาระหน้าที่หลักเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมือง และสร้างความตระหนักในการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการทุจริต โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของเมืองพัทยาและเยี่ยมชมห้อง CCR และห้อง CALL CENTER เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง และนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

นักศึกษาวิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 110 จำนวน 149 นาย เข้าเยี่ยมชม การบริหารงานเมืองพัทยา.
นักศึกษาวิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 110 จำนวน 149 นาย เข้าเยี่ยมชม การบริหารงานเมืองพัทยา.

ทั้งนี้ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิทยาลัยการตำรวจ ได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 110 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 11 สิงหาคม 2560 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรยศพันตำรวจโท ตำแหน่งรองผู้กำกับการหรือเทียบเท่า จำนวน 132 คน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนราชการอื่น จำนวน 9 คน และข้าราชการตำรวจจากกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 142 คน ซึ่งในหลักสูตรกำหนดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลสามารถนำสิ่งต่างๆที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป.