เมืองพัทยาติดตามความคืบหน้าแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะพร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลงคลองนกยาง

0
163
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะพร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลงคลองนกยางเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะพร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลงคลองนกยางเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

เมื่อ 16 มิถุนายน 60 ที่คลองนกยางนาเกลือ นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย   เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา  หัวหน้าส่วนราชการ  ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะ พร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลงคลองนกยาง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่พัทยา   ซึ่งคืบหน้าปัญหาดังกล่าวในครั้งนี้พบว่า ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการจัดเก็บขยะบริเวณบ้านตนเองจนเป็นที่โล่งสะอาดขึ้น 80%   ส่วนในเรื่องสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองนั้น ในเบื้องต้นเราจะดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่เป็นบ้านเช่าก่อน  เนื่องจากถือเป็นการหาประโยชน์จากการบุกรุกที่สาธารณะ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีบ้านพักอาศัยที่เข้าข่ายเป็นบ้านเช่าอยู่จำนวน 20 ราย รวม 79 ห้อง ทั้งนี้ ได้ประสานประธานชุมชนให้ดำเนินการแจ้งแนวทางการดำเนินการของเมืองพัทยาในการรื้อถอนกับผู้เช่าอาศัย และให้ทำการจัดหาที่อยู่ใหม่ก่อนเข้าไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

โดยคณะทำงาน ได้ไปตรวจสอบพื้นที่ว่าง บริเวณด้านหลังวัดช่องลมอีกหนึ่งแห่ง ตามที่ได้รับการร้องเรียนมายังเมืองพัทยา โดยจากการตรวจสอบพบว่ามีการก่อสร้างกำแพงขนาดใหญ่ของวัดช่องลมปิดขวางทางน้ำอยู่ และเป็นที่สาธารณะ ซึ่งหลังจากนี้เมืองพัทยาจะร่วมกับอำเภอบางละมุง ทำหนังสือชี้แจง และเจรจากับทางวัดเพื่อขอความร่วมมือในการเข้าดำเนินการให้ถูกต้องในลำดับ  พร้อมทั้งจะทำการขุดลอกคลอง เพื่อเปิดทางน้ำไหล ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกมากขึ้นในช่วงหน้าฝน เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่พัทยาอย่างจริงจัง เราก็เห็นใจประชาชน แต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายบ้านเมือง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อเปิดทางน้ำไหลด้วยเป็นหลัก ซึ่งคาดว่าจะทำได้สำเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น ในเร็วๆนี้

ขยะและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลงคลองนกยาง โดยขณะนี้ชาวบ้านกำลังให้ความร่วมมือในการจัดเก็บขยะ และเมืองพัทยาได้ประสานประธานชุมชน ให้ดำเนินการแจ้งแนวทางการดำเนินการ ในการรื้อถอนกับผู้เช่าอาศัย และให้ทำการจัดหาที่อยู่ใหม่
ขยะและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลงคลองนกยาง โดยขณะนี้ชาวบ้านกำลังให้ความร่วมมือในการจัดเก็บขยะ และเมืองพัทยาได้ประสานประธานชุมชน ให้ดำเนินการแจ้งแนวทางการดำเนินการ ในการรื้อถอนกับผู้เช่าอาศัย และให้ทำการจัดหาที่อยู่ใหม่