เมืองพัทยาดำเนินการทาสีตีเส้นจราจร แยกไฟแดงพัทยากลาง หลังมีการร้องเรียนมีรถบัสจอดบดบังทัศนวิสัย

0
176

เมื่อ 2 สิงหาคม 62 ที่ แยกไฟแดงพัทยากลาง นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายสุรินทร์ ยิ้มใย ประธานชุมชนซอย 5 ธันวา ได้รับมอบหมายจาก นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบงานและประสานการด้านจราจรส่วนเมืองพัทยามาดำเนินการทาสีตีเส้นจราจร บริเวณแยกไฟแดงพัทยากลาง โดยกำหนดให้ตีสีเส้นสัญลักษณ์จราจรสีขาวแดงจุดห้ามจอดรถในบริเวณริมถนน ไหล่ทางแยกไฟแดงพัทยากลาง ฝั่งมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ

ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากที่ผ่านมามีรถบัสขนาดใหญ่มาจอดบดบังทัศนวิสัยการขับขี่ จึงส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนตรงบริเวณเส้นทางในซอยและจากโรงเรียนเมือง 5 ( บ้านเนินพัทยาเหนือ ) ที่จะขับขี่ออกมาจึงทำให้ไม่สามารถมองเห็นรถที่วิ่งผ่านมาได้ ทั้งนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดการทาสีตีเส้นเพื่อความชัดเจนและเพื่อความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุในช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนได้.