เมืองพัทยาดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าถนนพัทยาสาย สามฝั่งพัทยาใต้ ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน

0
112

เมื่อ 7  มิถุนายน 62 ที่ บริเวณทางเท้าถนนพัทยาสายสาม ฝั่งพัทยาใต้ ใกล้เคียงตลาดโสภณ หลังจากที่ชาวบ้านได้มีการเรียนได้รับความเดือดร้อนก่อนหน้านี้ ว่ามีทางเท้าตรงบริเวณดังกล่าวทรุดตัว เป็นหลุมขนาดใหญ่ ทางด้านนายนิคม   แสงแก้ว คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการประสานเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ซ่อมแซมทางเท้าซึ่งชำรุด จากกรณีท่อระบายน้ำแตกอยู่ใต้พื้นดิน และเสื่อมสภาพ  ส่งผลให้ทางเดินเท้าที่ปูด้วยอิฐตัวหนอน เกิดการทรุดตัวชำรุด ซึ่งประชาชนที่สัญจรด้วยการเดินและออกกำลังกายในช่วงเย็น ได้รับความลำบาก ตกหลุมข้อเท้าพลิกบ่อยครั้ง จึงได้มีการร้องเรียนมายังคอลเซ็นเตอร์เมืองพัทยา 1337  และต่อมาได้ประสานงานให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดำเนินการตามที่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดพื้นถนนขึ้นมาซ่อมแซม ในส่วนของท่อระบายน้ำที่แตก พร้อมกลบพื้นผิวทางเท้าเรียงอิฐตัวหนอน และเสริมด้วยปูนซีเมนต์ เพื่อความแข็งแรงตามเดิม โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ  2  ชั่วโมง จึงแล้วเสร็จ และทิ้งให้ปูนแข็งตัวสักระยะ จนสามารถเปิดให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ตามปกติ.