เมืองพัทยาจัดเก็บขยะผู้มักง่าย นำมาทิ้งซอยอรุโณทัย ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน พร้อมกำชับประชาชนเป็นหูเป็นตา พบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ จับปรับหนัก

0
173
(จากซ้ายไปขวา)  อำนวย ม่วงทอง รักษาการประธานชุมชน ซอยอรุโณทัย  นางสาวทพิดา  สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย  ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา จัดเก็บขยะผู้มักง่ายนำมาทิ้งซอยอรุโณทัย ข้างนิรันทร์ คอนโด  ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน
(จากซ้ายไปขวา) อำนวย ม่วงทอง รักษาการประธานชุมชน ซอยอรุโณทัย นางสาวทพิดา สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา จัดเก็บขยะผู้มักง่ายนำมาทิ้งซอยอรุโณทัย ข้างนิรันทร์ คอนโด ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน

เมื่อ 4 พฤษภาคม 61 ที่ผ่านมา.บริเวณภายในซอยอรุโณทัย ข้างนิรันทร์ คอนโด นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย นายอำนวย ม่วงทอง รักษาการประธานชุมชนซอยอรุโณทัย นางสาวทพิดา สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ทำการจัดเก็บขยะ ที่มีผู้มักง่ายนำมากองทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก ตามที่ชาวบ้านร้องเรียนมาก่อนหน้านี้ ว่าส่งกลิ่นเหม็นและเสียภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดี

โดยเมืองพัทยาได้ดำเนินการนำเครื่องจักรและรถขนขยะ จากสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา มาทำการขนขยะดังกล่าวไปทิ้งที่บ่อขยะเมืองพัทยา จำนวนกว่า 2 คันรถ พร้อมทั้งมีการปรับภูมิทัศน์ถางป่าหญ้ารกร้างโดยรอบบริเวณ เพื่อให้ดูสะอาดหน้ามองมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไดออกประชาสัมพันธ์ ปลูกจิตสำนึกประชาชน โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตาเจ้าหน้าที่ หากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาให้เข้าดำเนินการจับปรับ ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ ร้องเรียนร้องทุกข์ 1337 หรือ 0-3825-3100 เพื่อดำเนินการจับปรับสูงสุดทันที .

เมืองพัทยา จัดเก็บขยะผู้มักง่ายนำมาทิ้งซอยอรุโณทัย พร้อมกำชับภาคประชาชนเป็นหูเป็นตาเจ้าหน้าที่ หากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการจับปรับสูงสุด
เมืองพัทยา จัดเก็บขยะผู้มักง่ายนำมาทิ้งซอยอรุโณทัย พร้อมกำชับภาคประชาชนเป็นหูเป็นตาเจ้าหน้าที่ หากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการจับปรับสูงสุด