เมืองพัทยาจัดอบรมเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19

0
77

เมื่อ14 กุมภาพันธ์ 63  เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา   นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน​โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 (โควิด-19) จากสถานการณ์เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 62 มีการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย และพบผู้ป่วยในอีกหลายเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงประเทศอื่นๆ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนทราบวิธีปฏิบัติตัวเพื่อการป้องกันโรคไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค​ ส่วนควบคุมโรค​ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เมืองพัทยา  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา เพื่อเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันโรคฯ อันจะทำให้ประชาชนทั่วไปในเขตเมืองพัทยาปลอดภัยจากโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งการอบรมในวันนี้มีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุงมาให้ความรู้ นอกจากนี้เมืองพัทยาได้ทำการมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคฯ ให้แก่ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทึ่ร่วมอบรมฯอีกด้วย

Loading…

สำหรับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบโคโรนาไวรัส 2019 ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้คือ ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด​ หรือมีมลภาวะทางอากาศและไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม​ หากเลี่ยงไม่ได้​ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย  หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิตการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตาย​ และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกดี  และหมั่นล้างมือ พร้อมกันนี้หลังจากเสร็จสิ้นอบรม เมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ กำหนดจุดวางเจลล้างมือและติดป้ายประชาสัมพันธ์ในการป้องกันโรคฯตามสถานที่ต่างๆ​ อาทิ ทางเข้าถนนวอล์คกิ้งสตรีท ท่าทียบเรือแหลมบาลีฮาย หน้าตลาดวัดชัยมงคล  และที่ทำการชุมชนชุมสาย.