เมืองพัทยาจัดอบรมเครือข่าย อสม. ใช้แอพพลิเคชั่น “สมาร์ท อสม. ก้าวสู่ ยุค 4.0

0
165

เมื่อ 20 พฤษภาคม 62     ที่ ห้องประชุม 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการจัดพิธีเปิดการอบรม อสม.เมืองพัทยา ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน สู่ไทยแลนด์ 4.0  โดยมี นางพัชรินทร์  ชินภาส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  นายวีระยุทธ์ จันทะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   เป็นวิทยากรบรรยาย เทคโนโลยี กับ อสม. 4.0   ซึ่งมี นายสมชาย เย็นประยูร ประธาน อสม.เมืองพัทยา พร้อมสมาชิก ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้จำนวนมาก

ด้วยชุมชนเมืองพัทยา เป็นชุมชนที่ใหญ่และมีชุมชนถึง 47 ชุมชน  มีประชาชนกรที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และในยุคนี้เป็นยุคแห่งยุค 4.0  ที่มีความเจริญของในด้านเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งจึงได้มีการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของ อสม.เมืองพัทยา  ให้ได้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการบันทึกข้อมูล และกิจกรรมต่างๆในแบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ที่รวดเร็ว ด้วยการเอาระบบวิธีการโหลดแอพพลิเคชั่น “สมาร์ท อสม.”  เข้ามาใช้ควบคู่ของในเชิงการปฏิบัติงานของ อสม.เมืองพัทยา เพื่อให้การปฏิบัติงานของในรูปแบบเชิงรุกของการใช้งาน ที่สามารถเข้าถึงสิทธิ และสืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน ที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลังจากนี้จะมีการอบรมในเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ เพื่อการทำงานเป็นทีมอีกครั้ง ซึ่งจะกำหนดจัดการอบรมขึ้นอีกครั้งในวันที่ 26-28 มิถุนายน 62 ที่โรงแรมเจปาร์ค อ.เมือง จ.ชลบุรี หากสมาชิก อสม.ท่านใด  ที่สนใจที่จะเข้าร่วมสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมดังกล่าวได้ที่ฝ่ายสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ เมืองพัทยา ได้ตามวันและเวลาราชการ.