เมืองพัทยาจัดระเบียบใหม่นวดแผนไทยตามชายหาดอย่างจริงจังแล้ว. เชิญผู้ประกอบการหมอนวดตามชายหาด ตรวจหาสารเสพติด พร้อมรับฟังกฎระเบียบข้อบังคับของชมรมฯ

0
247
หมอนวดชายหาดเขตปลอดโค้งดงตาล
หมอนวดชายหาดเขตปลอดโค้งดงตาล

เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 25 พฤษภาคม 60 ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชมรมหมอนวดแพทย์แผนไทย ชายหาดพัทยาและจอมเทียน โดยมีนายมานพ สาคร ประธานชมรมหมอนวดแพทย์แผนไทย ชายหาดจอมเทียนพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ครั้งนี้

ทั้งนี้ในอดีต หมอนวดตามชายหาด มีการแต่งกายที่ไม่เป็นชุดที่บ่งบอกสถานะความเป็นหมอนวดที่ชัดเจน จึงเกิดมีการแอบแฝง (ต่างด้าว) อ้างตนเป็นหมอนวด และขโมยทรัพย์สินนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้หาแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมดำเนินการตรวจสอบและจัดระเบียบหมอนวดชายหาด ที่เป็นต่างด้าวแอบแฝง ให้บริการไม่สุภาพ เรียกเก็บค่าบริการแพง รวมถึงปัญหาการลักลอบนำเสื่อมาให้เช่าบริการช่วงวันหยุดของร่มเตียงบริเวณชายหาด ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา และจากการสำรวจจำนวนผู้ให้บริการนวดแผนไทย ปัจจุบันได้ดำเนินการแบ่งโซนหมอนวดแพทย์แผนไทยตาม ชายหาด คอยให้บริการนักท่องเที่ยวจำนวน 2 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 ชายหาดเขตปลอดโค้งดงตาล ถึงท่าเรือชกกี้ (เขตปลอด) มีหมอนวดแผนไทย จำนวน 200 ราย ขณะที่ให้บริการต้องสวมเสื้อสีฟ้า พร้อมมีหมายเลขสมาชิกติดตัว โซนที่ 2 ชายหาดซอย 1 ถึงชายหาดซอย 19 (ชายหาดจอมเทียน) ทั้งหมด มีหมอนวดแผนไทย จำนวน 180 ราย ขณะที่ให้บริการต้องสวมเสื้อสีชมพู และมีบัตรประจำตัว

ซึ่งปัจจุบันหมอนวดแผนไทยชายหาดจอมเทียน พัทยาได้มีการจัดตั้งชมรมผู้ให้บริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมกำกับดูแลสมาชิกให้มีการบริการที่ถูกต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งสมาชิกชมรมต้องมีคุณสมบัติ เป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุง และมีใบรับรองผ่านการอบรมการนวดแผนไทยจากสถาบันต่างๆ ขึ้นทะเบียนให้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวน รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้สะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบประวัติเพื่อกำกับดูแล

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติระเบียบข้อบังคับของเมืองพัทยา โดยมีนายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาชมรมหมอนวดแพทย์แผนไทย ประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงาน ป.ป.ส. สำนักงานสาธารณสุขเมืองพัทยา ดำเนินการตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติดหมอนวดตามชายหาดทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดเมืองพัทยาให้มีความระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมวิชาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาต่อไป