เมืองพัทยาจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา

0
193

เมื่อ 21 มิถุนายน 62 ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา ประจำปี​ 2562 โดยมีพระราชธรรมนิเทศ​ หรือพระพยอม​ กลฺยาโณ บรรยายธรรมเทศนา เกี่ยวกับ “แยกก่อนทิ้ง ไม่ได้อยู่ที่ถัง แต่ทำให้เป็นนิสัย” ซึ่งมี นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดยมี นายพิเชษฐ์ ธรรมโหร ปลัดอำเภอบางละมุง​ ฝ่ายความมั่นคง​ นายประเสริฐ พิมลสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา​ 2​ ผู้นำชุมชน สถานประกอบการ​ ธุรกิจโรงแรม นักเรียน สื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

ด้วยเมืองพัทยาได้ดำเนินงานกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา สืบเนื่องจากเมืองพัทยา ประสบปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากขึ้นทุกๆปี ตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีมากถึงวันละ 470 ตัน ในจำนวนนี้มีขยะที่เป็นวัสดุเหลือใช้ ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ จึงเกิดเป็นแนวคิดในการรวบรวมวัสดุเหลือใช้จัดเป็นกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล มอบให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้มีอาชีพและมีรายได้ จากการนำวัสดุเหลือใช้แปรรูปและจำหน่าย อีกทั้งยังมีการรณรงค์ โดยเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคขยะรีไซเคิลมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 เมษายน 62 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้พื้นที่ในเมืองพัทยามีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความตระหนักใน การร่วมกันดูแลใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา

สำหรับกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน​ ศาสนสถาน สถานศึกษาหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวแทนองค์กรสถานประกอบการ ชมรมผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่​ สื่อมวลชน โดยขอความอนุเคราะห์สถานที่จากโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) เพื่อรวบรวมวัสดุเหลือใช้และจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลในครั้งนี้ โดยภายในงานได้มีกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ อาทิ เสื้อผ้า ผ้าห่ม หมอนมุ้ง หนังสือนักเรียน นวนิยาย กระเป๋าทุกชนิด เครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ วัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ กระเบื้อง อิฐ เฟอร์นิเจอร์ โดยมีพระราชธรรมนิเทศ​ หรือพระพยอม​ กลฺยาโณ ได้บรรยายธรรมเทศนา เกี่ยวกับ “แยกก่อนทิ้ง ไม่ได้อยู่ที่ถัง แต่ทำให้เป็นนิสัย” เพื่อให้เด็กและนักเรียนเยาวชนรุ่นใหม่ได้มีจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแสดงถึงพลังอันหนึ่งอันเดียวในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเมืองพัทยา พร้อมมรับมอบสิ่งของเหลือใช้ที่ประชาชนในพื้นที่ นำช่วยเหลือ สมทุนให้ขยะมีค่า สำหรับคนที่ยากไร้ เพื่อร่วมทำบุญ กับมูลนิธิสวนแก้ว.