เมืองพัทยาขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนเลียบทางรถไฟชุมชนเขาตาโล แก้ปัญหาน้ำท่วมขังระยะยาว

เมื่อ 6 พฤษภาคม 63 ที่ ถนนเลียบทางรถไฟชุมชนเขาตาโล    นาย สมชาย ชาวนานาย ดิลก ทองนาค คณะทำงานของ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้รับมอบหมายจาก นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา โดยประสานสำนักการช่างเมืองพัทยา ลงพื้นที่โซน 3 หมู่ 11 บริเวณจุดขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนเลียบทางรถไฟชุมชนเขาตาโล

สืบเนื่องจากคณะทำงานได้เข้าพบเจรจาชี้แจงกับชาวบ้าน ผู้พักอาศัยในบริเวณข้างเคียงจุดขุดลอกท่อระบายน้ำ โดยบทสรุปชาวบ้านบริเวณดังกล่าวได้ยินยอมให้ความร่วมมือ ให้ทีมงานเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งการขุดลอกระบายน้ำแห่งนี้ ไปเชื่อมต่อกับบ่อสูบที่ซอยหนองกระบอก เป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังระยะยาว ตามโครงการความห่วงใยพี่น้องประชาชนของ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา  ดั่งวิสัยทัศน์ “พัทยาโฉมใหม่ ก้าวไกล ไม่ทิ้งกัน”