เมืองพัทยาขอความร่วมมือทุกภาคส่วน งดใช้และให้บริการถุงพลาสติกพร้อมกันทั่วประเทศ 1 มกราคม นี้

0
90

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีนโยบายร่วมกันขับเคลื่อนการลด ละ และเลิกใช้พลาสติกที่เกินความจำเป็น รวมทั้งที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เอกชน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสดทั่วประเทศ งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันที่ ๔ ของทุกเดือน รวมทั้ง การบริจาคถุงผ้า ตามโรงพยาบาลในโครงการ บริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน ตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้มากกว่า 2,000 ล้านใบ หรือประมาณ 5.7 ล้าน กก. คิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท และมีการบริจาคถุงผ้าให้โรงพยาบาลต่างๆ กว่า 8,000 ใบ

ล่าสุด มีข่าวการสูญเสีย ลูกพะยูน “มาเรียม” ที่ช็อกตายอย่างน่าสลดใจ หลังทีมสัตวแพทย์ผ่าชันสูตรซากลูกพะยูน พบเศษพลาสติก 8 ชิ้น อุดตันลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย เกิดการสะสมของแก๊สในทางเดินอาหาร มีการติดเชื้อในกระแสโลหิต ซึ่งเป็นข่าวที่ประชาชนและเยาวชนให้การติดตามเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสร้างความสะเทือนใจต่อชาวไทยอย่างมาก ในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จึงปรับแผนโดยจะเริ่มโครงการเลิกใช้ถุงพลาสติก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยเร่งรัดให้ดำเนินการจัดการขยะพลาสติก โดยกำหนดมาตรการใหม่ ดีเดย์ วันที่ 1 มกราคม 2563 นี้ เริ่มต้นเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต ไปพร้อมๆ กัน จับมือ..!!! เครือข่าย 43 ห้างใหญ่ ร่วมกัน ไม่แจก ถุงพลาสติก และทำความเข้าใจกับลูกค้าประชาชน และต่อไปต้องขับเคลื่อนทั้งในเมืองและท้องถิ่น ทั้งในสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานราชการทั่วประเทศ.