เปิดเรือนจำชั่วคราวทัพพระยา เป็นที่พักให้นักโทษชั้นดี ลดความแออัด หลังนักโทษล้น

0
68

เมื่อ 15 ตุลาคม 63   ที่เรือนจำพิเศษพัทยา นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายเรือนจำชั่วคราวทัพพระยา เป็นที่พักให้นักโทษชั้นดี เพื่อลดความแออัด ซึ่งผู้บริหารเรือนจำพิเศษพัทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว  และการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง  เพื่อให้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว และพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ต้องขัง


ทั้งนี้จึงตั้งเรือนจำชั่วคราวขึ้น ในพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณภายในกำแพงโปร่ง ภายนอกเรือนจำ เนื้อที่จำนวน 2 ไร่ 20 ตารางวา เพื่อเป็นพื้นที่ดำเนินการควบคุมผู้ต้องขัง ที่มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถอนุญาตให้ออกทำงานภายนอกเรือนจำ งานสาธารณะประโยชน์สู่สังคม รวมถึงงานสถานประกอบการ ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแล้ว มาควบคุมในเรือนจำชั่วคราว เพื่อลดปัญหาความแออัด เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ต้องขังอยู่ในความควบคุม ประมาณเกือบ 4,000 คน แต่รองรับได้เพียง 3,000 คน เท่านั้น  กรมราชทัณฑ์อาจจะไม่สามารถดูแลนักโทษได้ทั่วถึง จึงได้จัดสร้างเรือนจำชั่วคราวทัพพระยา เพื่อลดความแออัดของนักโทษ.