เปิดลงทะเบียน จยย.รับจ้างที่ตกหล่นรอบสุดท้าย ถึง 24 ธันวาคม นี้

0
257
เจ้าหน้าที่ เปิดลงทะเบียน รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ตกหล่น รอบสุดท้าย ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 60  ในพื้นที่พัทยา-นาเกลือ ที่.วัดโพธิสัมพันธ์ พื้นที่ สภ.หนองปรือ ที่เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ และ พื้นที่ สภ.ห้วยใหญ่ ที่ สภ.ห้วยใหญ่.
เจ้าหน้าที่ เปิดลงทะเบียน รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ตกหล่น รอบสุดท้าย ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 60 ในพื้นที่พัทยา-นาเกลือ ที่.วัดโพธิสัมพันธ์ พื้นที่ สภ.หนองปรือ ที่เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ และ พื้นที่ สภ.ห้วยใหญ่ ที่ สภ.ห้วยใหญ่.

เมื่อ 22 ธันวาคม 60 ที่ วัดโพธิสัมพันธ์ ตามที่อำเภอบางละมุง ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการประจำท้องที่ พื้นที่อำเภอบางละมุง เพื่อพิจารณาการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเดิมได้ยกเลิกการประกอบอาชีพ มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรายใหม่ ประสงค์จะเข้ามาประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ และผู้ประสงค์จัดตั้งสถานที่รอรับคนโดยสาร หรือ “ที่ตั้งวินใหม่” โดยในที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ สารวัตรจราจรแต่ละสถานีฯ ในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง เป็นผู้รับผิดชอบในการรับรายชื่อ ผู้ประสงค์ที่จะขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะหรือวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่ตกหล่นให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 24 ธันวาคม 60

ดังนั้นกองร้อยรักษาความสงบอำเภอบางละมุง วัดโพธิสัมพันธ์ บรรดาผู้ประสงค์จะเข้ามาประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ และผู้ประสงค์จะจัดตั้งสถานที่รอรับคนโดยสาร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สภ.เมืองพัทยา เดินทางมายื่นความประสงค์กันเป็นจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง และ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอบางละมุง จึงบูรณาการร่วมกัน เปิดให้ลงทะเบียน “ตั้งวินใหม่” และยื่นความจำนง “ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะ” ทั้งนี้บรรยากาศทั่วไปพบว่ามีอุปสรรคพอสมควร เนื่องจากเป็นวันแรกของรอบสุดท้ายในการสำรวจ ซึ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่มายื่นความจำนงในวันนี้ ส่วนใหญ่ยังไม่มีทะเบียนป้ายเหลือง ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น ที่เดินทางมาบางรายยังขาดเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ต้องกลับไปด้วยความผิดหวัง

สำหรับคุณสมบัติของผู้มีความประสงค์จะดำเนินการจัดตั้งสถานที่รอรับคนโดยสาร จะต้องมีการรวมกลุ่มตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ รถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 125 cc พร้อมนำเอกสารประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ และสำนาทะเบียนรถจักรยานยนต์ ส่วนผู้ประสงค์จะขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ คุณสมบัติต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในกลุ่มเกินกึ่งหนึ่ง มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 125 cc พร้อมนำเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ และสำเนาทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือสำเนาการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยไปยื่นความจำนงได้ โดยในพื้นที่ สภ.บางละมุงให้ไปแสดงตนที่ สภ.บางละมุง พื้นที่ สภ.เมืองพัทยา ให้ไปแสดงตนที่ กองร้อยรักษาความสงบอำเภอบางละมุง วัดโพธิสัมพันธ์ พื้นที่ สภ.หนองปรือ ที่เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ และพื้นที่ สภ.ห้วยใหญ่ที่ สภ.ห้วยใหญ่ ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 60

หลังเสร็จสิ้นกระบวนการยื่นความจำนง สารวัตรตำรวจจราจรทั้ง 4 สถานี จะต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้ที่อำเภอบางละมุง เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมคณะอนุกรรมการประจำท้องที่พื้นที่อำเภอบางละมุงต่อไป.