เปิดงานเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 6

0
137

เมื่อ 18.00 น. วันที่ 16 ธันวาคม 61  นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ผู้แทนนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 6 โดยมี นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งมี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรมพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 และเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดงานเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 61 ณ ลานกิจกรรมพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์  ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐาน ณ พระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 โดยในปีนี้ จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย พิธีแสดงธรรมเทศนา และขบวนแห่โคมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ขบวนแห่เครื่องบูชาพระรัตนตรัย พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การแสดงโขนรามเกียรติ์ รวมทั้งพิธีมอบรางวัลการประกวดโคมแก่ผู้ประดิษฐ์ได้สวยงาม และสื่อความหมายที่สุด ซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานประเพณีที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่น่าสนใจของชาวอำเภอสัตหีบ และจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง.