เทศบาลเมืองหนองปรือ เข้าจัดเก็บและฝังกลบขยะกองยักษ์ บนถนนเส้นพัฒนาการแล้ว หลังชาวบ้านร้องเรียน

0
552
นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นำกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ กองช่างสุขาภิบาล  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าเก็บขยะที่ย่อยสลายยากออกไป  พร้อมนำรถแม็คโครมาทำการขุดหลุมเพื่อฝังกลบ
นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นำกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ กองช่างสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าเก็บขยะที่ย่อยสลายยากออกไป พร้อมนำรถแม็คโครมาทำการขุดหลุมเพื่อฝังกลบ

เมื่อ 22 กันยายน 60 ที่บริเวณหมู่บ้านสินทัพยาธานี ถนนพัฒนาการ นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ  นายเมธาศิทธิ์ สมลา สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสุพร นวลตรีฉ่ำ หน.สำนักปลัด จ่าเอกเจริญ เวียงสิมา หน.งานเทศกิจ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ กองช่างสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จัดเก็บขยะ ที่มีประชาชนผู้มักง่ายลักลอบนำขยะจำนวนมากมาทิ้ง ยาวเป็นระยะทางประมาณ 15 เมตร ซึ่งเป็นขยะที่กองทับกันอยู่ มีทั้งขยะจำพวกถุงพลาสติก และถุงพลาสติกสีดำขนาดใหญ่จำนวนหลายถุง เฟอร์นิเจอร์ชำรุด กล่องโฟมขนาดใหญ่ และเศษวัชพืชต่างๆ มีกลิ่นและแมลงวันตอมอยู่ทั่วบริเวณ ส่งผลให้ชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาได้รับผลกระทบและหวั่นเสียภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดี

โดยทางเทศบาลได้ดำเนินการคัดแยกการจัดเก็บขยะที่ย่อยสลายยากออกไป พร้อมนำรถแม็คโครมาทำการขุดหลุมเพื่อฝังกลบขยะจำพวกที่ย่อยสลายง่าย เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามโครงการหน้าบ้านหน้ามอง ที่ทางเทศบาลฯได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจพื้นที่รอบบริเวณบ้านของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน

นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ยังกล่าวต่อไปอีกว่า จะให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านเกิดของตนเอง พร้อมทั้งใส่ใจพื้นที่ บริเวณบ้านหรือที่ดินของตนเอง แม้จะเป็นที่ดินว่างเปล่าไม่มีผู้อยู่อาศัยก็ตาม ต้องไม่ปล่อยปะละเลยให้เป็นที่รกร้าง เพราะจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น เทศกิจ ต้องวิ่งตรวจตราสอดส่องดูแลให้เข็มงวดยิ่งขึ้น หากพบผู้ฝ่าฝืนกรณีดังกล่าวก็จะให้ดำเนินการจับปรับสูงสุดทันที ครั้งละ 2,000 บ. หรือหากพบการกระทำผิดซ้ำซ้อน ก็จะมีบทลงโทษตามความเหมาะสมพร้อมติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ ตรงบริเวณ หมู่บ้านสินทัพยาธานี ถนนพัฒนาการ  และพื้นที่รกร้างในเขตหนองปรือให้ครอบคลุมและเป็นระเบียบต่อไป.

เจ้าหน้าที่เทศกิจติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ
เจ้าหน้าที่เทศกิจติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ
ขุดฝังกลบขยะย่อยสลายง่าย
ขุดฝังกลบขยะย่อยสลายง่าย