เทศบาลเมืองหนองปรือ ลุยคัดกรองแรงงานต่างด้าว จัดเก็บประวัติ สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

0
243

เมื่อ 25 ธันวาคม 63 นายสุรพล ขรึมประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้นำทีมเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข ลงพื้นที่ทำการจัดเก็บประวัติ พร้อมทำการคัดกรองเบื้องต้น ในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่มีความเสี่ยง  โดยลงพื้นที่ทำการจัดเก็บประวัติแรงงานต่างด้าวทั้งหมด ที่ทำงานอยู่ในตลาดสดทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของเทศบาลเมืองหนองปรือ ทั้งในส่วนของแรงงานที่เข้ามาทำอย่างอย่างถูกต้อง และไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ในส่วนของกองสาธารณสุข จะได้ทำการจัดเก็บข้อมูลที่ได้ เพื่อเป็นแฟ้มประวัติการทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่


โดยในส่วนของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่ ได้รับการเก็บประวัติ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข จะสอบถามชื่อ นามสกุล สัญชาติ นายจ้าง ขายอะไร อยู่ล็อคไหน พักที่ไหน เบอร์โทรศัพท์ พร้อมถ่ายรูปทำประวัติเพื่อจะได้เป็นประวัติในการติดตาม ซึ่งประวัติทั้งหมดนี้ ทางกองสาธารณสุข จะทำการจัดเก็บไว้ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ โดยจะไม่เกี่ยวข้อง กับการเดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไร

พร้อมกันนี้ในการลงพื้นที่ ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ลงพื้นที่ทุกตลาด เพื่อทำการจัดเก็บเป็นประวัติต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของการลงประวัติ สอบถามแล้วพบว่ามีความเสี่ยง ทางกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ จะได้ทำการประสานกับทางสาธารณสุขอำเภอบางละมุง เพื่อนำแรงงานต่างด้านเหล่านี้ ไปตรวจคัดกรองความเสี่ยงกันต่อไปที่โรงพยาบาลตามลำดับ โดยพบว่าได้รับความร่วมมือจากเจ้าของตลาด และแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี.