เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับทีมแพทย์สหรัฐ ตรวจคัดกรองและแจกแว่นสายตาฟรีให้แก่คนยากจน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

0
150
ทีมแพทย์ด้านจักษุกรรม จากรัฐเคนตั๊กกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 15 คน ตรวจคัดกรองและแจกแว่นสายตาฟรีให้แก่คนยากจน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ทีมแพทย์ด้านจักษุกรรม จากรัฐเคนตั๊กกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 15 คน ตรวจคัดกรองและแจกแว่นสายตาฟรีให้แก่คนยากจน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อ 15 ตุลาคม 60 ณ เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือให้การต้อนรับ  ทีมแพทย์ด้านจักษุกรรม จากรัฐเคนตั๊กกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา นายแพทย์ด้านจักษุกรรม นายแพทย์ จอร์จ รูนี่และ นายแพทย์เฟรดริค มาร์ติน พร้อมด้วยทีมงาน จำนวน 15 คน จัดทำโครงการตรวจคัดกรองและแจกแว่นสายตาฟรีให้แก่คนยากจนและถวายเป็นพระราชกุศลฯทำดีเพื่อพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยผู้ที่จะประสงค์จะขอรับบริการตรวจคัดกรองและรับแจกแว่นตา มีคุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติไทยพำนักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นผู้มีปัญหาทางสายตา ไม่จำกัดอายุและเพศ มีรายได้น้อยหรือยากจน โดยมีประชาชนที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการอย่างคับคั่ง ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้รับการประสานจากมูลนิธิแสงแรกพัฒนา ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กยากจนโดยให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาแก่เด็กๆ ที่ด้อยโอกาส มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดทำ “โครงการตรวจคัดกรองและแจกแว่นสายตาฟรีให้แก่คนยากจน” เป็นประจำทุกปี ในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และในปีนี้อยู่ในช่วงเดือนไว้อาลัยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ครบ 1 ปี สวรรคต  จึงได้ร่วมกับทางเทศบาลเมืองหนองปรือจัดทำกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ของตำบลหนองปรือ จำนวน 600 คน สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี.