เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ระดมทุนโครงการสร้างสถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์

0
100
หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล โดยการลงพื้นที่รับบริจาคจากประชาชนผู้ใจบุญ ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อสร้างที่พักสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ยากไร้
หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล โดยการลงพื้นที่รับบริจาคจากประชาชนผู้ใจบุญ ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อสร้างที่พักสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ยากไร้

เมื่อ 5 ธันวาคม 60 ณ เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างที่พักสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ยากไร้ ไร้คนดูแล ซึ่งจัดสร้าง ณ ชุมชนหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมี นายเชาวลิต แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง และเทศบาลเมืองหนองปรือ นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ.ชลบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีในครั้งนี้

ทั้งนี้ได้มีการระดมทุนจากทุกหน่วยงาน และภาคีต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ และต่างจังหวัด ภาครัฐ เอกชน ภาคสังคม ผู้ประกอบการธุรกิจ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการถ่ายทอดสด รายการพิเศษ ตอนรวมน้ำใจ สำหรับบ้านพักรักษ์เพื่อน ในมูลนิธิกระท่อมพระสิริ เป็นองค์กรเอกชนที่ได้ช่วยเหลือให้คำปรึกษาจัดหาที่พักฟื้นให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ปัจจุบันบ้านพักรักษ์เพื่อนในมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ชุมชนหลังเนิน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีผู้ป่วยในการดูแลจำนวน30 คน ที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องทัศนคติในการอยู่ร่วมกับชุมชน

ดังนั้นเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมหาทางออกกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาลดความขัดแย้งระหว่างมูลนิธิกระท่อมพระสิริ กับชุมชนหลังเนิน จึงได้จัดระดมทุนในการจัดหาที่พักอาศัยสถานที่ใหม่ให้กับผู้ป่วยเอดส์มูลนิธิกระท่อมพระสิริ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ให้ดีมากขึ้น และเพื่อเสริมสร้างสังคมให้เกิดความเป็นธรรม และเป็นสังคมที่สงบ เกิดความสันติสุขอย่างถาวรและยั่งยืน โดยพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล การจัดสร้างสถานที่พักฟื้นผู้ป่วยเอดส์ และอาคารอเนกประสงค์ อาคารประกอบอาหาร และที่พักเจ้าหน้าที่ โดยสรุปยอดเงินสมทบจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหมด เป็นจำนวน 2,115,660 ซึ่งจะนำไปสบทมจัดสร้างให้เร็วเสร็จโดยเร็วที่สุด.

นายเชาวลิต แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือ 5,000 บ โดยมีดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นตัวแทนในการรับมอบ
นายเชาวลิต แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือ 5,000 บ โดยมีดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นตัวแทนในการรับมอบ
ประชาชนหลั่งไหลร่วมกันทำบุญที่เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ
ประชาชนหลั่งไหลร่วมกันทำบุญที่เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ
นายเชาวลิต แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ คุณจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงและเทศบาลเมืองหนองปรือ และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า
นายเชาวลิต แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ คุณจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงและเทศบาลเมืองหนองปรือ และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า
(คนที่ 2 -3-4 เรียงตามลำดับ) ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายเชาวลิต แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธีสงฆ์ในการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศล ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
(คนที่ 2 -3-4 เรียงตามลำดับ) ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายเชาวลิต แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธีสงฆ์ในการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศล ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว