เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดอบรมหัวข้อกิจกรรมเสพสื่อออนไลน์อย่างมีสติ และรู้ทันสื่อ

0
187

เมื่อ 8 พฤษภาคม 62 ณ เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมี นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ  นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี และกลุ่มพัฒนาสตรี  เข้าร่วมประชุม

โดยในที่ประชุม มีการเสวนาในหัวข้อ การเสพสื่อออนไลน์อย่างมีสติ เพื่อใช้สื่ออย่างรู้ทัน โดย นายกิตติศักดิ์ ตู้ทอง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ชีวิตควบคู่ไปกับเทคโนโลยีสื่อออนไลน์อย่างถูกวิธี เพราะทุกวันนี้ข่าวที่มาจากสื่อออนไลน์ บางข่าวก้เป็นข่าวเท็จที่สร้างกระแสปลุกปั่นในสังคม ซึ่งการอบรมในวันนี้เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้ใช้ความคิดไตร่ตรองมากยิ่งขึ้น   ควรมีที่มาที่ไปที่ชัดเจน  รวมไปถึงรัฐบาลประกาศเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์รัชกาลที่ 10 ตามอาคารบ้านเรือน และกลุ่มพัฒนาสตรียังได้มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ให้แก่ นางสาววาสนา แก้วเกิด ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนป่วยเป็นโรคไต ต้องเข้ารับการล้างไต 2 ครั้ง/สัปดาห์ เป็นทุนในการรักษาต่อไป.