เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดงานประเพณีวิ่งควาย ประจำปี 2561

0
77

เมื่อ 28 ตุลาคม  61 นายสุรสิทธิ์ นิสิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีวิ่งควาย ประจำปี 2561 ณ บริเวณตลาดโต้รุ่ง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศบาลเมืองบ้าน พร้อมคณะสมาชิกเทศบาลเมืองบ้านบึง ให้การต้อนรับ

งานประเพณีวิ่งควายของชาวอำเภอบ้านบึง ถือเป็นประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น ที่สบทอดมาแต่โบราณกาล ถือเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของควาย ในการทำการเกษตร และมีความเชื่อถือว่าทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาล ให้ควาย รอดพ้นจากโรคระบาดอีกด้วย

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศบาลเมืองบ้านบึง กล่าวว่า เทศบาลเมืองบ้านบึง ร่วมกับอำเภอบ้านบึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานประเพณีวิ่งควาย ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ควายให้อยู่คู่เกษตรกร และเพื่อให้เกิดความสามัคคี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการจัดขบวนแห่เวียนและควาย ไปรอบตลาดอำเภอบ้านบึง การแข่งขันวิ่งควายรุ่นจิ๋ว รุ่นกลาง และรุ่นใหญ่ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง การประกวดความงาม พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการแข่งขันกินอาหารอร่อยของบ้านบึง นอกจากนี้ในย่ามค่ำคืนได้จัดการแสดงศิลปินดาราด้วย

นายสุรสิทธิ์ นิสิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดชลบุรี และเป็นจังหวัดเดี่ยวในประเทศไทยที่ จัดงานประเพณีวิ่งควาย จึงได้ชื่อว่า “ประเพณีวิ่งควาย หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก” สำหรับการจัดงานประเพณีวิ่งควายของอำเภอบ้านบึง เป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเป็นที่ยินดีน่าชื่นชม ที่พี่น้องชาวบ้านบึงได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อให้อยู่คู่ชาวบ้านบึงต่อไป.