เทศบาลหนองปลาไหล เตรียมเดินหน้าประชาคม สร้างสวนสาธารณะรอบ 2 หลังพบรอบแรกมีการคัดค้านการก่อสร้าง

0
103

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 60 จากกรณีที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้ทำการจัดทำประชาคมชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลหนองปลาไหล เรื่องของการใช้พื้นที่บริเวณหมู่ที่ 2 ห้วยนาบน จำนวน 27 ไร่ ที่เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ ให้กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของตำบล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ได้ใช้ประโยชน์เป็นที่ออกกำลังกาย  และ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจกันนั้น ล่าสุดจากการทำประชาคมชาวบ้าน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา พบว่ามีชาวบ้านบางส่วนคัดค้านการก่อสร้างสวนสาธารณะ และให้เหตุผลว่าควรนำงบประมาณที่ได้ไปพัฒนาในส่วนของระบบสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า เป็นหลัก จึงทำให้การดำเนินการจัดทำประชาคมในครั้งแรกมีอันต้องพับโครงการไป

นายภิญโญ  หอมกลั่น  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่า  จากการทำประชาคมกับประชาชนครั้งที่ 1 เรื่องของการจัดสร้างสวนสาธารณะเทศบาลตำบลหนองปลาไหล แล้วพบว่าประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วยนั้น ก็อยากจะเรียนว่า การดำเนินการสร้างสวนสาธารณะดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่ทางคณะผู้บริหารเล็งเห็นว่าเป็นเรื่อองที่ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด เพราะปัจจุบันตำบลหนองปลาไหล ไม่มีสวนสาธารณะให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกาย  และใช้เป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ จำเป็นต้องไปใช้สวนสาธารณะของเทศบาลเมองหนองปรือ  เทศบาลตำบลโป่ง และ เมืองพัทยา ในการออกกำลังกาย ซึ่งในส่วนของตำบลหนองปลาไหลนั้น จากการสำรวจก็พบว่ามีพื้นที่สาธารณะขนาด 27 ไร่ที่มีความเหมาะสมจะสามารถจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะได้  โดยพบว่าเรื่องดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  พร้อมได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก อบจ.ชลบุรี ในการสนับสนุนการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 60 ล้านบาทแล้วด้วย  ขณะนี้เหลือที่ขั้นตอนของการทำประชาคม  ก็อยากให้ประชาชนที่คัดค้านเข้าใจ  ถึงประโยชน์ที่จำเป็นต้องมีการดำเนินการจัดสร้างสวนสาธารณะ   ทั้งนี้บางส่วนก็เป็นห่วงในเรื่องของการจัดต้นไม่ขนาดใหญ่ออกเพื่อดำเนินการจัดสร้างสวนสาธารณะ  ซึ่งทางคณะผู้บริหารเองได้มอบนโยบายตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนแบบแล้วว่าให้เว้นในส่วนของต้นไม้ใหญ่เอาไว้ให้ได้มากที่สุด

ดังนั้นประชาชนที่เป็นห่วงในเรื่องของการตัดต้นไม้ใหญ่ออกก็คงเลิกเป็นห่วงได้  แต่อยากให้มองในเรื่องของสุขภาพลูกหลาน  และสุขภาพของคนในชุมชน เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย  เพราะสวนสาธารณะแห่งนี้ นอกจากจะเป็นปอดขนาดใหญ่ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่หนองปลาไหลได้หายใจกันแล้ว ยังเป็นสถานที่เสริมสร้างคนในชุมชนให้แข็งแรงอีกด้วย   อย่างไรก็ตามในการทำประชาคมครั้งที่ 2 นี้  ก็คาดว่าหลังจากที่ผู้บริหารทำความเข้าใจกับชุมชนไปแล้ว ก็น่าจะผ่านความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลอย่างเป็นเอกฉันท์อย่างแน่นอน .