เทศบาลหนองปรือ สั่งกองช่างเร่งแก้ไขปัญหาซ่อมถนนสายเขาตาโล หลังชาวบ้านประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

0
261

เมื่อ 18 มิถุนายน 61 ที่เทศบาลเมืองหนองปรือได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา  ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งในตอนหนึ่งที่ประชุมมีการพูดคุยเรื่องของการซ่อมแซมถนนเขาตาโล ที่พบว่าปัจจุบันส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ และได้มีการร้องเรียนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น หลังจากการซ่อมแซมถนน ไปตามสื่อท้องถิ่น และสื่อทางอินเทอร์เน็ต จำนวนมาก

นายวันชัย แสนงาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เขต 3 ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ได้ชี้แจงว่า การซ่อมถนนบริเวณสายเขาตาโล ระยะทางกว่า 200 เมตร ตั้งแต่หมู่บ้านเอกมงคล ไปถึงตลาดกลางรัตนากรนั้น พบว่าได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ซึ่งลักษณะการดำเนินการนั้นพบว่า ได้ดำเนินการเปิดถนนเป็นทางยาว 1 เลน จากนั้นก็ดำเนินการเทคอนกรีตต่อ  ส่งผลให้รถสามารถสัญจรไปมาได้เพียงช่องทางเดียว นอกจากนี้พบว่าในช่วงที่มีการดำเนินการก่อสร้าง ถนนลักษณะถนนมีความสูงต่ำไม่เท่ากัน ทำให้รถที่สัญจรไปมาถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ ก็จะตกลงไปได้รับอุบัติเหตุ ส่วนถ้าเป็นรถยนต์ก็พบว่ารถได้รับความเสียหาย เนื่องจากการติดป้ายบอกทางไม่ชัดเจน อีกทั้งป้ายเตือนก็มีน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางคืน ก็พบว่าไปส่องสว่างบอกป้ายแจ้งเตือนการก่อสร้างมีน้อยมาก จึงทำให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยตามมา นอกจากนี้ยังพบว่าเรื่องของปัญหาการจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน ก็พบว่าเป็นปัญหาหนักที่ชาวบ้านพบเจอ เนื่องจากหลังเวลาเลิกงานเจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมากลับบ้าน ไม่มีคนดูแลในเรื่องของการจราจรให้ ส่งผลให้รถติดเป็นแนวยาว ชาวบ้านที่สัญจรไปมาเพียงเลนเดียวกันต้องแก้ไขปัญหากันเอง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอาย ที่ทางเทศบาลไม่สามารถที่จะเข้ามาดูแลปัญหาให้กับชาวบ้านได้

นายธงชัย กำลังไทย ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า สำหรับถนนสายเขาตาโล ที่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ กำลังดำเนินการซ่อมแซมอยู่นั้น ทางเทศบาลได้ทำการจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการซ่อมแซมในลักษณะจ้างเหมา  ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่ำ ทุกครั้งที่ฝนตกพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่รับน้ำ ส่งผลให้ถนนพังเร็ว ดังนั้นทางเทศบาลเมืองหนองปรือจึงได้แก้ไขปัญหา ด้วยการจ้างบริษัทเอกชนมาดำเนินการซ่อมแซมถนนให้เป็นลักการะคอนกรีต เพื่อให้ทนต่อสภาพปัญหาน้ำท่วมได้ ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 61 ทั้งนี้หลังรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ทางเทศบาลจะได้ประสานให้ผู้รับเหมา ทำการติดป้ายไฟเตือน เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่เทศกิจ ดูแลอำนวยความสะดวกในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน พร้อมกันนี้จะเร่งรัดให้ทางผู้รับเหมา ดำเนินการก่อสร้างถนนให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา และจะรีบเปิดให้ประชาชนได้สัญจรเต็มพื้นที่ทันที.