เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำร่องเปิดตลาดประชารัฐแห่งแรกของอำเภอบางละมุง

0
98
นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำเหล่าบรรดาสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง และ นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขานุการอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเดินทางมาร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ
นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำเหล่าบรรดาสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง และ นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขานุการอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเดินทางมาร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ

เมื่อ 5 มกราคม 61 ที่ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  นำเหล่าบรรดาสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ให้การต้อนรับนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง และนายสัมฤทธิ์  พงษ์วิรัตน์ เลขานุการอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเดินทางมาร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ตลาดนัดสุขใจตำบลหนองปลาไหล

สำหรับตลาดนัดสุขใจตำบลหนองปลาไหล เป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 60 ให้มีการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐโดยบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดประเภทตลาดประชารัฐออกเป็น 9 ประเภท ซึ่งตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจก็เป็น 1 ในประเภท  จากทั้งหมด 9 ประเภท ทั้งนี้โครงการตลาดประชารัฐเป็นการพัฒนาตลาดใหม่ และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม แต่ละประเภทสินค้า ในแต่ละระดับทั้งเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการที่ไม่มีที่ค้าขายในพื้นที่ ด้วยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนอย่างบูรณาการ โดยเปิดร้านจำหน่ายให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมงาน และได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่มีคุณค่าที่สำคัญของท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะช่วยในการพัฒนาสร้างความมั่นคงให้กับตลาดนัดแห่งนี้ต่อไป บรรยากาศภายในงาน พบว่ามีประชาชนต่างร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดประชารัฐวันแรกกันอย่างคึกคัก.

บรรยากาศ ภายในตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ
บรรยากาศ ภายในตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ