เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำประชาชนร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

0
97

เมื่อ 18 กรกฎาคม 60 ที่ กลุ่มทำน้ำพริก ตำบลหนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำคณะสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเกตุใหญ่ โดยมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ที่ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเกตุใหญ่ กลุ่มน้ำพริก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีอาชีพเสริมอยู่แล้ว มีการต่อยอดอาชีพเดิม ให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการมีอาชีพ มีรายได้เสริม เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กองสวัสดิการสังคมได้จัดให้มีการอบรมขึ้นเพื่อเป้ฯการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน บรรยากาศโดเยทั่วไปพบว่ามีประชาชนที่สนใจการทำน้ำพริก เข้าร่วมการเรียนรู้ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก.