เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตั้งตู้ปันสุขโครงการ 2 สู้วิกฤตโควิด

0
347

เมื่อ 15 มกราคม 64  ที่ หน้าเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศฒนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยนายแล บุญสังข์ รองนายกเทศมนตรี , นายพะเยา ช่างไม้ รองนายกเทศมนตรี , นายทองดำ คำแจ่ม ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยเหล่าบรรดาผู้บริหาร ข้าราชการ และ พนักงานร่วมในการเปิดโครงการตู้ปันสุขโครงการที่ 2 โดยหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 ได้แพร่กระจายกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้ง และสถานการณ์ตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ทำให้ภาคธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนัก รวมไปถึงภาคธุรกิจต่างๆได้ปิดกิจการลง คนตกงานมากขึ้น ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องออกมาร่วมมือกัน ในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเท่าที่จะสามารถทำได้ หลังจากที่พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ ก็ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ

นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่า  โครงการตู้ปันสุข โครงการที่ 2 เกิดขึ้นมาได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังไม่ดีขึ้น ประชาชนหลายคนก็ยังคงตกงาน  ดังนั้นเรื่องของปากท้องเป็นเรื่องสำคัญ หากท้องอิ่มก็จะทำให้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องต่างๆตามมา อาทิ  การก่อเหตุอาชญากรรม  การฆ่าตัวตาย โดยในเบื้องต้นทางเทศบาลฯ ได้ประชาสัมพันธ์ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในเทศบาล ร่วมกับบริจาคของแห้งเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปใส่ในตู้ปันสุข  เพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อน สามารถนำกลับไปใช้ประทังชีวิตได้ จากนี้ไปก็จะได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงภาคเอกชน ร่วมกันบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค เติมในตู้ปันสุข 


โดยปัจจุบันตู้ปันสุขของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  เริ่มมีเพียง 1 จุด ที่บริเวณหน้าเทศบาลนำร่อง ก่อนที่จะดำเนินการเปิดตู้ปันสุข ตู้ที่ 2 และ 3 ต่อไป ทั้งนี้ฝากถึงประชาชนในพื้นที่เรื่องของการมารับของจากตู้ปันสุข ควรหยิบแต่พอดี และเหลือแบ่งปันแก่ผู้อื่นด้วย.