เทศบาลตำบลหนองปลาไหลเดินหน้ารื้อถอนสิ่งก่อสร้างลุกล้ำที่สาธารณะ

0
382

เมื่อ  2 พฤษภาคม 2560   นายภิญโญ  หอมกลั่น  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่กองช่าง  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  ทำการตรวจสอบรังวัดที่ดิน บริเวณบ้านเลขที่ 113 หมู่ 4 ตำบลหนองปลาไหล หลังจากที่พบว่า  ได้รับการร้องเรียนจากพื้นที่ข้างเคียงของนางฉัตรศรี  สมมาตร  เป็นเจ้าของที่ดิน โดยร้องเรียนว่า   ตามโฉนดที่ดินเดิมที่ได้มาทำการรังวัด  พบว่าทางเข้าพื้นที่นั้นมี 2 ด้าน  คือบริเวณด้านหน้า ที่ติดถนน กับ ด้านข้าง  ซึ่งมีลักษณะเป็นทางสาธารณะ  จากการตรวจสอบพบว่าทางสาธารณะที่บริเวณด้านข้างไม่มี  กลับถูกจับจองและรุกล้ำจนกลายเป็นที่ส่วนบุคคลไป  จึงทำให้ทางเข้าที่ดินของนางฉัตรศรีเหลือทางเข้าเพียงด้านเดียว

ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้มีการร้องขอความเป็นธรรมจากศาล ตั้งแต่ปี 2557  โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ดินมาทำการตรวจสอบ  ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน มาทำการตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีการรุกกล้ำจริง  แต่ก็พบว่าในเรื่องของการเจรจานั้นยังไม่สามารถหาข้อยุติได้   ซึ่งในครั้งนี้จึงได้มีการลงพื้นที่พร้อมชี้แนวเขตอีกครั้ง  พร้อมทำการรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกกล้ำบางส่วนออกเพื่อรายงานต่อศาล   โดยทางศาลจะได้นำไปกำหนดคำพิพากษาเพื่อพิจารณาความผิดต่อไป.