เทศบาลตำบลนาจอมเทียน แจงน้ำเสียไหลลงทะเลจอมเทียนย่านร้านปูเป็น ยังบำบัดไม่ได้ เหตุตู้ควบคุมไฟฟ้าช็อตไหม้

0
134
น้ำเสียไหลลงทะเลจอมเทียนย่านร้านปูเป็น เกิดขึ้นเพราะยังบำบัดไม่ได้  มีสาเหตุมาจากตู้ควบคุมไฟฟ้าช็อตไหม้ ทต.นาจอมเทียน  ได้เร่งประสานผู้รับจ้าง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการแล้ว คาดแล้วเสร็จสัปดาห์หน้า
น้ำเสียไหลลงทะเลจอมเทียนย่านร้านปูเป็น เกิดขึ้นเพราะยังบำบัดไม่ได้ มีสาเหตุมาจากตู้ควบคุมไฟฟ้าช็อตไหม้ ทต.นาจอมเทียน ได้เร่งประสานผู้รับจ้าง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการแล้ว คาดแล้วเสร็จสัปดาห์หน้า

ตามที่ภาพการปล่อยน้ำเน่าเสีย ในพื้นที่ใกล้ร้านอาหารปูเป็น เขตจอมเทียนที่ปรากฏในเฟซบุ๊คนั้น นายจีรศักดิ์ สุภารส รักษาการ.ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ชี้แจงว่า เป็นภาพเมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 61 เป็นช่วงเวลาที่ทางเทศบาลฯกำลังลอกล้างตะกอนในท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง จึงทำให้น้ำล้างท่อบางส่วน ไหลล้นข้ามกระสอบทรายที่บล็อคไว้ในบ่อพักลงทะเล ซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้น ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างนายกเทศมนตรีนาจอมเทียน นายกเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อหาวิธีการจัดการน้ำเสียร่วมกัน เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดต่อกันและเป็นชายหาดเดียวกัน โดยนายกเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยา ได้อนุโลมให้ทาง ทต.นาจอมเทียน ปล่อยน้ำเสียเข้าระบบบำบัดซอยบุณย์กัญจนารามมาก่อน  ในระหว่างที่มีการพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรม เนียมการบำบัดน้ำเสีย ของกลุ่มกฎหมาย ซึ่ง

ขณะนี้ทางทต.นาจอมเทียนยังไม่สามารถปล่อยน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา ที่ซอยบุณย์กัญจนาได้ เนื่องจากระบบสายเมนไฟฟ้าของตู้ควบคุมไฟฟ้า ของปั๊มที่บ่อสูบน้ำเสีย บริเวณปากซอยนาจอมเทียน2 ที่ทำหน้าที่สูบส่งน้ำเสียมาที่ระบบบำบัดน้ำเสียบุณย์กัญจนา ได้เกิดช็อตไหม้ และสายเมนไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าที่บ่อสูบ ตรงบริเวณร้านอาหารปูเป็นเกิดการช็อตไหม้ ทำให้ระบบปั๊มไม่สามารถทำงาน  และทำการสูบส่งมายังระบบบำบัดน้ำเสียซอยบุณย์กัญจนาได้

ทั้งนี้ทางทต.นาจอมเทียนได้ประสานผู้รับจ้าง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการแล้ว แต่ผู้รับจ้างต้องสั่งสายไฟเมนไฟฟ้าจากโรงงาน  ขณะนี้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวยังไม่มา  ทางโรงงานจะส่งของให้ได้ในสัปดาห์หน้า และ คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า  ทางผู้รับจ้างและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการซ่อมแซมแล้วเสร็จใช้งานได้ต่อไป โดยในระยะนี้จะเข้าไปแก้ไขสถานการณ์นี้ให้ดีขึ้น โดยเทคนิคอื่นไปพลางก่อน.