เทศกิจเมืองพัทยา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การปิดถนนลานโพธิ์-ปากทางตลาดอมร เพื่อวางท่อระบายน้ำ

0
93

เมื่อ 4 พฤศจิกายน 62 พันตำรวจตรีจีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ รก.ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง นำทีมเทศกิจพัทยา และฝ่ายกิจการพิเศษเมืองพัทยา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กรณีการขุดวางท่อระบายน้ำ บริเวณตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ   โดยมีกำหนดก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 4-25 พฤศจิกายน  62

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน  ได้เริ่มปิดการจราจร 1 ช่องทาง ตั้งแต่ลานโพธิ์-ปากทางถนนเข้าออกตลาดอมร เพื่อวางท่อระบายน้ำฝน และการวางท่อแรงดันน้ำ เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจร เพื่อความสะดวก  ส่วนในวันที่ 26 พฤศจิกายน-16 ธันวาคม 62 จะทำการปิดการจราจรตั้งแต่ปากทางถนนเข้าออกตลาดอมร-ปากทางเข้าถนนสว่างฟ้า นาเกลือ ซึ่งประชาชนที่เดินทางสัญจรมาจากสะพานยาว สามารถเปลี่ยนเส้นทางเข้าถนนโพธิ์งาม ผ่านมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ เชื่อมต่อถนนสว่างฟ้า เพื่อกลับเข้าสู่ถนนนาเกลือดังเดิมได้.