เตรียมเสนอขอขยายหลักการเยียวยา พื้นที่สีแดงเข้มเป็น 29 จังหวัด

0
116

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (3 ส.ค.64) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยคาดว่าจะมีการพิจารณาวาระสำคัญคือ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอ ขยายหลักการ มาตรการจ่ายเงินเยียวยา ลูกจ้าง นายจ้าง ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่มีการปรับโซนสีจากเดิมมี 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด และต้องจับตาว่ากระทรวงมหาดไทย จะเสนอรายชื่อปลัดกระทรวงมหาดไทย คนใหม่แทนนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ที่จะเกษียณอายุราชการเดือนกันยายนนี้ต่อ ครม.หรือไม่

ทั้งนี้จะมีการรายงานผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ซึ่งรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report: TIP Report) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ระดับ Tier 2 Watch List ลดระดับจาก Tier 2 เมื่อปีที่แล้วขณะที่การต่างประเทศ เสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทย (Universal Periodic Review : UPR ) รอบที่ 3 ภายหลังเว็บไซต์ amnesty ได้ขยายความหมายของรายงาน UPR ว่าเป็นกลไกภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งถือเป็นสิ่งใหม่ที่น่าสนใจ เพราะเป็นการทำงานภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ด้วยความติติงกันฉันท์มิตร ปกติรัฐจะให้ความร่วมมือทุกประเทศ ทั้งนี้ UPR กำหนดให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้ง 193 ประเทศ จัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศตัวเอง เพื่อเสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น การทบทวนแต่ละรอบ จะใช้เวลาประมาณ 4 ปีครึ่ง ปีนี้กระบวนการ UPR จะกลับมาอีกครั้งในวันที่ 10 พฤศจิกายน  2564

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอขอปรับลดหน่วยโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์ 4) และเพิ่มกรอบงบลงทุนโครงการบ้านเคหะสุขเกษม

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอโครงการทุนอุดหนุนนักเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้. – (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)