เตรียมจัดกิจกรรมขบวนพาเหรด รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ HIV วันวาเลนไทน์

0
86
ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จะมีการจัดทำขบวนพาเหรด รณรงค์ป้องกันการโรคติดต่อ HIV บริเวณ ถนนเลียบชายหาดพัทยา วันวาลเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 61 นี้
ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จะมีการจัดทำขบวนพาเหรด รณรงค์ป้องกันการโรคติดต่อ HIV บริเวณ ถนนเลียบชายหาดพัทยา วันวาลเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 61 นี้

เมื่อ 4 มกราคม 61 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาภาคีเครือข่ายฯ พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอกหญิง กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค นางณอัญญา จันทรกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ นางวิไล ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด คณะทำงานภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวันวาเลนไทน์  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันวาเลนไทน์ หรือที่เรียกกันว่า “วันแห่งความรัก” โดยจะมีคู่รักทุกเพศ ทุกวัย ต่างแสดงความรักซึ่งกันและกันมาก ดังนั้นเพื่อถือโอกาสนี้ จัดกิจกรรมรณรงค์ขบวนพาเหรด วันแห่งความรัก  เพราะเมืองพัทยาเป็นท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนานาประเทศ และพนักงานตามแหล่งสถานประกอบการมากมาย จำเป็นต้องดูแลสุขภาพในด้านนี้เป็นสำคัญ

การให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศสัมพัน์แก่เยาวชน
การให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศสัมพัน์แก่เยาวชน

ภายใต้การรณรงค์เสริมสร้างการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ระหว่าง รักร่วมเพศ ชาย-ชาย, หญิง-หญิง เพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์ และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ทางหนึ่ง ซึ่งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหา ที่ต้องระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยต้องมีการบริหารจัดการนำนโยบาย และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ ในปี พ.ศ.2560 – 2573 ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยกว่า 1,000 ราย มีการตายเนื่องจากโรคเอดส์น้อยกว่า 4,000 ราย การตีตราและเลือกปฏิบัติ ลดลงถึง 90 เปอร์เซ็นต์

นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธาน ในประชุมภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธาน ในประชุมภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์

ทั้งนี้การดำเนินงานด้านเอดส์ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายของเมืองพัทยา และช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งทางด้านทรัพยากร องค์ความรู้ ผลักดันเชิงนโยบาย การดูแลการรักษาให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะชีวิตในการป้องกัน เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น

ดังนั้นฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  จึงได้ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เครือข่ายภาคประชาชน คณะทำงานภาคีเครือข่าย คนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์  จะร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ขบวนพาเหรดในช่วงเย็น ที่ชายหาดพัทยากลาง ในวันแห่งความรัก ภายใต้การรณรงค์เสริมสร้างการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ระหว่าง รักร่วมเพศ ชาย-ชาย, หญิง-หญิง ที่เน้นวัฒนธรรมไทย พร้อมจัดให้มีการแต่งงานสำหรับคู่รักอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการ การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำอีกมากมาย.