เตรียมขุดเจาะเปิดพื้นผิวถนน สานต่อโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ถนนเส้นพัทยาเหนือ 11 มี.ค.นี้

0
95

เมื่อ 30 มกราคม 62  ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายนุกูล ตูพานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนบริษัทสื่อสารโทรคมนาคม และภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ บนถนนพัทยาเหนือ

               ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน ระบบ 115 เควี และปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิ้ลใต้ดินบริเวณถนนพัทยาเหนือ  ตั้งแต่แยกสุขุมวิท ถึงวงเวียนปลาโลมา ซึ่งในการก่อสร้าง จำเป็นต้องใช้ฝั่งขาเข้าติดเกาะกลาง 1 ช่องทาง และขาออกติดเกาะกลาง 1 ช่องทาง โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 62 จะเริ่มมีการนำแบริเออร์พร้อมป้ายจราจรต่างๆ มาติดตั้งตลอดความยาวของงานก่อสร้าง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งอาจจะทำให้บริเวณดังกล่าวอาจติดเป็นคอขวด และในวันที่ 11 มีนาคม 62 จะมีการเริ่มขุดเจาะพื้นถนน เพื่อเตรียมดำเนินการลางสายไฟฟ้าและสายสื่อสารเคเบิ้ลต่างๆลงใต้ดิน คาดจะส่งผลกระทบด้านการจราจรช่วง 2-3 สัปดาห์แรก เพราะต้องลงเครื่องจักรหนัก และหลังจากนั้นจะทยอยดำเนินการเป็นช่วงๆ และเว้นช่องทางให้สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

               และในเดือน พฤษภาคม 62  จะมีการเริ่มรื้อเสาไฟฟ้าออก โดยการดำเนินการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ถนนเส้นพัทยาเหนือรวมระยะทางทั้งสิ้น2.6 กม.ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน  211 ล้านบาท ใช้ระยะดำเนินการทั้งสิ้น 360 วัน ตามแผนงานคาดจะแล้วเสร็จตามกำหนด เพื่อเป็นถนนต้นแบบของเมืองพัทยาในอนาคตต่อไป.