เตรียมก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณพัทยากลาง 15 สิงหาคมนี้ คาดกระทบ ปชช.น้อยที่สุด

0
294

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทยา หารือผู้บริหารเมืองพัทยา กรณีเตรียมความพร้อม ในการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณพัทยากลาง ซึ่งเป็นย่านธุรกิจ หวั่นผลกระทบปัญหาการจราจร ด้านการไฟฟ้าเตรียมแผนรับมือไว้แล้วทุกทาง และให้คำมั่นจะทำงาน ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด คาดใช้เวลา 3 เดือน

เมื่อ 4 สิงหาคม 60 ที่ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอภิชาต วีระปาล รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมหารือ การเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแบบเคเบิ้ลใต้ดินบริเวณถนนพัทยากลาง โดยมี พล.ต.ต. บัณฑิต คุณจักร รองนายกเมืองพัทยา, นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่างเมืองพัทยา, นายนิรุจติ เจริญช่อ  ผู้จัดการการไฟฟ้าพัทยา พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พัทยา เข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทยา ได้ทำการว่าจ้าง บริษัท สิชลธร จำกัด  ทำการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแบบเคเบิ้ลไต้ดิน ในระยะทางกว่า 1,100 เมตร ใช้งบประมาณ 75 ล้านบาท  สิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤศจิกายน 60 นี้   ซึ่งรูปแบบของการดำเนินการ เป็นการนำเอาสายไฟร้อยลงท่อในขนาดแรงดัน 115 KV เริ่มต้นการดำเนินจากสถานีไฟฟ้าพัทยากลาง ออกไปยังถนนสุขุมวิท โดยจะทำการฝังบล็อกคอนกรีต หรือ PRECAST (พรีเครช)  ขนาด 1.1 X 3 เมตร ลงที่บริเวณกลางถนน ซึ่งขณะนี้พบว่าได้มีการหล่อบล็อกคอนกรีตไปแล้วบ้างบางส่วน ส่วนระยะเวลาในการดำเนินการนั้นจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 15 สิงหาคม – เดือนตุลาคม 2560 เริ่มจากที่บริเวณหน้าสถานไฟฟ้าพัทยากลางในระยะ 100-150 เมตร ซึ่งผู้รับจ้างจะทำการปิดถนนเป็นช่วงๆและพอดำเนินการช่วงใดเสร็จก็จะเริ่มดำเนินการเปิดให้ประชาชนได้ใช้เป็นระยะๆ ส่วนลักษณะของการดำเนินการในช่วงเวลาของการเจาะถนนจะมีการนำแบริเออร์ มากั้นกลางถนนระหว่างขวาซ้าย ให้พื้นที่ด้านในมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4 เมตร

นายอภิชาติ วรีปาล เปิดเผยว่า สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่พัทยากลางได้รับประโยชน์โดยตรง  ซึ่งทางการไฟฟ้าเองก็ได้รับงบประมาณมากว่า 80 ล้านบาท ในการนำสายไฟลงดิน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ และเป็นหนึ่งในโครงการไฟฟ้าเมืองใหญ่

ทั้งนี้ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับพบว่ามีมากมาย อาทิ เพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า โดยลดจำนวนครั้งของไฟฟ้าดับ และระยะเวลาไฟฟ้าดับให้เทียบเท่ากับเมืองใหญ่ หรือมหานครต่างๆ สามารถรองรับการให้บริการพลังงานไฟฟ้าในเขตชุมชนหนาแน่นได้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดความเสียหายทางธุรกิจที่เกิดจากไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ ลดความสูญเสียอันเกิดจากอันตรายของไฟฟ้า รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ, ลดปัญหาและระยะเวลาด้านการปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า พื้นที่ดำเนินการมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นในเมืองใหญ่ ซึ่งแน่นอนในช่วงของการดำเนินการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่บริเวณพัทยากลาง จะต้องได้รับผลกระทบ แต่ก็ได้มีการหารือกับทุกภาคส่วนในการปรับรูปแบบในการดำเนินการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน รวมถึงประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวน้อยที่สุด  อาทิเช่น  เรื่องของระยะเวลาในการปิดถนนทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการปิดถนนวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งเวลา 8.00-17.00 น. จากนั้นจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานได้ตามปกติ

นอกจากนี้ทางเมืองพัทยายัง ได้เน้นย้ำให้ทางการไฟฟ้า เร่งการประชาสัมพันธ์ให้ประชานในพื้นที่พัทยากลาง  สถานประกอบการธุรกิจต่างๆได้รับทราบถึงการดำเนินโครงการ เพื่อให้เตรียมพร้อมในการรับมือ โดยทางการไฟฟ้าสวนภูมิภาคพัทยา ได้เตรียมที่จะทำการแถลงข่าวเรื่องของการดำเนินการดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแบบเคเบิ้ลใต้ดินดังกล่าว ในวันที่ 10 สิงหาคมนี้อีกด้วย เพื่อเป็นการประชาสันพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ทราบทั่วกัน.