เชิญร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ร่วมทำบุญ กับมูลนิธิสวนแก้ว “สร้างบุญบารมี อิ่มบุญช่วยชาติลดโลกร้อน”

0
188

สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยาร่วมกับมูลนิธิสวนแก้ว จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 21 มิถุนายน 62 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณขยะ โดยการใช้ซ้ำ แปรรูป การทำให้มีมูลค่า โดยเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน คือ บ-ว-ร ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน โดยยึดแนวทางตามหลัก 3RSเมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้หรือที่ชำรุดทุกชนิด เช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม หมอนมุ้ง หนังสือเรียน นวนิยาย กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ วัสดุก่อสร้าง เช่น เศษหิน ไม้ กระเบื้อง อิฐ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 62  ที่ ซ.ชัยพรวิถี 1 (ซอยถั่วงอก) และจะนำสิ่งของบริจาคมอบให้กับมูลนิธิสวนแก้ว (มูลนิธิพระพะยอม) ในวันที่ 21 มิถุนายน 62 เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป.